Møteplass for innovative anskaffelser

Tid: 23. april 2015, 9–12

Sted: Popsenteret, Trondheimsveien 2, 0560 Oslo

DAGENS PRESENTASJONER

Velkommen og innledning, Oslo kommunes ambisjoner
Arild Sundberg, kommunaldirektør byrådsavdeling for finans

Leverandørens perspektiv på innovative anskaffelser
Odd Arild Lehne, Oslo Medtech

Erfaringer med offentlige innovative anskaffelser
Francis D’Silva, Accenture

Hvordan samhandle for bedre innovative anskaffelser
Daniel Ras-Vidal, Abelia

Erfaringer fra Silver-prosjektet
Vinnova/Konkurrensverket, Johan Lundström

Innovasjon og entreprenørskap gjennom offentlige anskaffelser
Byråd for kultur og næring, Hallstein Bjercke

Inspirasjonscase
Alf Inge Wang, Kahoot