Møbelavtale på plass

Oslo kommune har inngått samkjøpsavtale med tre leverandører av møbler og inventar til kontor, skole og institusjon.

Avtalen innebærer at enhver bestilling av møbler og inventar til kommunale bygninger skal kjøpes fra en av disse leverandørene:

1. EFG Hov+Dokka AS

2. Edsbyn Senab AS

3. Kinnarps AS

Rangert rekkefølge
Leverandørene er ført opp i rangert rekkefølge. Dette betyr at for oppdrag med verdi under 200 000 kroner (eks. mva.) skal oppdrag tildeles til den leverandøren som er rangert som nummer én i konkurransen, altså EFG Hov+Dokka AS.

Dersom denne ikke kan oppfylle kontraktsvilkårene, går oppdraget til nummer to på listen, og så eventuelt videre til nummer tre.

ase_rigmor_bjornstad_mobelavtale_stor
STOLLEKEN OVER. Innkjøpsrådgiver Åse Rigmor Bjørnstad i Konserninnkjøp er fornøyd med å tilby ny møbelavtale for alle kommunens virksomheter.

Minikonkurranse ved større oppdrag
Ved oppdrag med samlet verdi over 200 000 kroner skal leverandør avgjøres ved minikonkurranse. På Oslo kommunes side for anskaffelser finner du også alle opplysninger om avtalen og avtaleleverandørene. Avtalen varer i 2 år med opsjon for 1+1 år, til sammen fire år.

– Vi er veldig glade for å kunne presentere denne nye avtalen. Det er benyttet både pris, kvalitet og produktsortiment i utvelgelsen, og vi mener vi har funnet de leverandørene som totalt sett gir Oslo kommune de beste vilkårene, sier Åse Rigmor Bjørnstad i Konserninnkjøp i Oslo kommune.

Stor vekt på kontraktsoppfølging
Utviklings- og kompetanseetaten vil følge opp de nye kontraktene blant annet ved bruk av innkjøpsanalyseverktøy og statusmøter med leverandørene.

– Det er likevel grunn til å minne om at hver enkelt virksomhet som benytter avtalene har ansvar for oppfølging av det enkelte oppdrag. Det er spesielt viktig med kontroll på at leverandørene oppfyller kontraktsforpliktelsene, sier Bjørnstad.

Les alt om de nye avtalene på Oslo kommunes intranett.