Millionbesparelser med ny legemiddelavtale

Oslo kommune har tegnet en meget prisgunstig samkjøpsavtale på legemidler, multidosepakking og farmasøytiske tjenester. – Vi regner med årlige kostnadsreduksjoner på flere millioner kroner, sier avtaleansvarlig Åse Bjørnstad.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Den nye avtalen er en fortsettelse av legemiddelavtalen fra 2013, og millionbesparelsene nevnt over er altså sammenlignet med denne. Leverandør er fortsatt Apotek 1-Gruppen

– Også i forrige periode hadde vi svært gode priser, i dag er de blitt enda bedre. Jeg anbefaler alle innkjøpere av legemidler å ta en titt på prislisten i samkjøpssiden på intranett, sier avtaleansvarlig Åse Bjørnstad i Konserninnkjøp.


«MANGE PJERTER SMÅ …» Åse Bjørnstad i Konserninnkjøp kan smile stort over det nye produkttilbudet til kommunens helse-, pleie og omsorgsinstitusjoner. Prislisten finner du på intranett

Flere henger seg på
Som i forrige runde har en rekke aktører sluttet seg til kommunens samkjøpsavtale; 45 andre kommuner og 14 privat driftede sykehjem i Oslo. I tillegg til levering av legemidler og multidose-pakking inkluderer avtalen farmasøytiske tjenester, og det er opsjon på e-læringskurs..

– Avtalen er en av de største innkjøpsavtalene av legemidler i landet, sier Bjørnstad.

Nye helseoppgaver
Hun fremholder at samkjøpsavtalen for legemidler er blant de viktigste samkjøpsavtalene for å sikre gode tjenester for Oslos innbyggere; et forhold som ikke er blitt mindre i løpet av de siste årene.

– Den såkalte samhandlingsreformen, som ble innført gradvis etter ikrafttredelse i 2012, innebar at viktige helseoppgaver ble overført fra spesialisthelsetjenesten, altså sykehusene, til kommunehelsetjenesten. Dette betyr at kommunene har fått et helt annet behov for spesiallegemidler, men ikke uten videre på de samme prisbetingelsene, forteller Bjørnstad.

Bukt med lårhalsbruddene
Et eksempel på dette er legemiddelet Aclasta, som benyttes til forebygging og behandling av benskjørhet. Oslo ligger helt på verdenstoppen i lårhalsbrudd, med rundt 1000 brudd per år.

– Systematisk medisinsk forebygging av osteoporose vil kunne endre dette bildet, men på grunn av prisen ble medikamentet knapt tilbudt av kommunehelsetjenesten den første tiden etter samhandlingsreformen, sier Bjørnstad.

Bedre tjenester
På den nye avtalen har medikamenter som for eksempel Aclasta omtrent samme pris som sykehusene. Dermed er de økonomisk tilgjengelige også for kommunalhelsetjenesten.

– Vi er svært tilfreds med den nye Apotek 1-avtalen. Prisgunstige rabatter gjør det mulig for kommunens helsearbeidere å yte tjenester uten å måtte «knipe» på viktige produkter, konkluderer Bjørnstad.

Samkjøpsavtale for kjøp av legemidler, multidosepakking og farmasøytiske tjenester

OneMed er leverandøren (1.9.2016)
Serviceavtale for helsemateriell (21.9.2016)