Mer fleksibelt med Marvin

UKE Plattform og systemutvikling presenterer kommunens Kubernetes-baserte kjøremiljø.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

En kan tenke som en vil om IT. Eller gjøre som de fleste av oss – ikke tenke stort på IT i det hele tatt. Samtidig fornemmer en jo at noen må tenke – ellers ville ikke printerne funke, klokka på PC-en være til å stole på, trafikklysene lyse som de skal og satelittene bli hengende på himmelen, hvordan det en gang lar seg gjøre.

Drift, utvikling og dataflyt
Og spør du folk som gjengen bak Oslo kommunes integrasjonsplattform og kjøremiljø (den såkalte ITAS-gjengen), så vil de mene at IT er blodig alvor. Et babylonsk virvar av ulike standarder, tradisjoner og kodespråk. Våger vi steget inn i kommunal IT, økes kompleksiteten ytterligere. Vi forstår hinanden ikke blir prognosen – om vi ikke først bygger et dugelig kjøremiljø hvor et fargerikt IT-fellesskap kan blomstre.

– ITAS, kommunens sentrale integrasjonsplattform og kjøremiljø, består enkelt sagt av et tjenestelag og et plattformlag. Vi etablerer nå et modernisert plattformlag, som vi kaller Marvin. Marvin er laget slik at virksomheter i og utenfor kommunen kan utvikle og kjøre sine digitale løsninger der, forteller seksjonsleder Øystein Haga i Plattform og systemutvikling.

MED HJERTE FOR MARVIN. – Trenger vi mer datakraft en periode, ja så flytter vi komponenter over til skyplattformer som tilbyr slikt: Enkelt og fleksibelt, forsikrer Øystein Haga og resten av ITAS-gjengen.

Morsommere og mer fleksibelt
Et slikt kjøremiljø, hvor digitale løsninger kan utvikles, forvaltes og fremvises, kan være mer eller mindre fleksibelt. Navnet Marvin er basert på en figur i Douglas Adams-romanen Hitchhiker’s guide to the galaxy, som mange utviklere i UKE har et forhold til. Romanens Marvin er meget intelligent, og har “brain the size of a planet”, slik at han kan hjelpe de andre karakterene i sin søken etter egne mål.

Det Kubernetes-baserte, DevOps-kompatible og skyvennlige løsningen som nå etableres, kvalifiserer enkelt til den øvre del av skalaen.

– Jeg sier skyvennlig, for Marvin kan flyttes helt, delvis eller tidvis mellom egne datahaller og offentlige skyleverandører. Dette gir helt nye muligheter med hensyn til fleksibilitet, sikkerhet, effektivitet og automatisering. Vi snakker om enklere og tryggere utvikling, forvaltning og komponentdrift av digitale løsninger, sier Haga.

Sjekk ut Marvin her

Hjelp til å teste
Trygt og enkelt er gode stikkord for oss som ikke sitter med snuten dypt i Folkeregister-integrasjon og komponentdrift til daglig. Men hva innebærer Marvins ankomst for kommunen som kollektiv – utover en forsiktig aksept av påstanden om aksellererende digitaliseringstakt og generell fryd under panseret?

– De fleste medarbeidere vil ikke merke forskjell på eksisterende løsninger, hverken på URL-er eller systemenes oppførsel etter migreringen. Men vi vil forsikre oss om at vi ikke innfører utilsiktede endringer. Derfor tar vi kontakt med fagmiljøene ute hos virksomhetene slik at vi kan få hjelp med verifisering og test før vi setter løsningene i produksjon, sier Haga.

15 prosent ferdigflyttet
Arbeidet med migrering av komponenter til det nye miljøet er påstartet, og vil vare ut 2021.

– De første forespørslene om verifisering og test er allerede sendt ut, og vil håndteres bilateralt i løpet av de neste månedene. Jeg kan jo nevne at 15 prosent av eksisterende komponenter på ITAS allerede er flyttet over på Marvin, og mesteparten vil trolig være flyttet i løpet av neste år, sier Haga.

– Og etter det vil vi alle være digitalisert bort?

– Nja, kanskje det. Men mer sannsynlig er det at tjenesteutviklingen vil bli så bredspektret og spennende at det vil være behov for enda flere av oss, spår seksjonslederen.