Meld printerfeil fortløpende

Har du printerfeil, så meld den i BOKS. Og sørg for å frigjøre lisensen på kasserte printere. – Vi jobber hardt med å forbedre utskriftsløsningene, forsikrer Afshan Khan i UKE.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Det er vel flere av oss som en gang eller to har ønsket å gripe pent tak i kommunens multifunk-maskiner (de største printerne), trille de rolig ut av printerrommet og bort gangen, for derfra vippe dem elegant ut av vinduet og se dem falle majestetisk og uunngåelig til sin visse død med et – formodentlig – voldsomt og ytterst tilfredsstillende brak der nede på asfalten.

Andre har kanskje sporadisk kunnskap om hva som gjør at noen printere, det gjelder hovedsakelig visse Xerox-modeller, oppfører seg så lite kundevennlig. Det er noe med SafeCom, kommunens løsning for sikker utskrift, som henger seg opp, hopper offline, eller i hvert fall ikke fungerer.


KAPUTTE KORTLESERE. I noen virksomheter har printerproblemer blitt en del av hverdagen. – Vit at vi jobber med saken, sier Afshan Khan i UKE.

Kun noen har problemer
Og mens frustrasjonen øker, timeverkene flyter av gårde, du og jeg aktiviserer kortene våre gang på gang, står de beige beistene trassig på sitt og bare sier klikk-klikk, virr-virr, pip-pip eller kanskje ingenting i det hele tatt.

– Dette er en veldig dramatisk fremstilling, en slett ikke alle vil kjenne seg igjen i. Men det er klart det er frustrerende ikke å få gjort jobben sin. Vi er klar over at funksjonaliteten ikke har vært uten problemer, sier produktforvalter Afshan Khan i UKE.

Tester ny løsning
Hun medgir at oppfølgingen av sikker print har krevd mye innsats i mange år. For tiden uttestes en ny løsning som gir håp om at alle som trenger utskrift, skal få utskrift når de ønsker det.

– Vi er blant annet i ferd med å erstatte SafeCom-kontrollerne med en Device server på de tjenestestedene som har rapportert om utfordringer. Dette må ut og installeres lokalt. Testingen vår hittil viser lovende resultater, sier Khan.

Alle må ta ansvar
Det viktigste budskapet til deg og meg er at vi må bli flinkere til å melde feil i BOKS. Medarbeidernes innrapportering er avgjørende for at UKE skal kunne drive effektiv feilsøking og leverandøroppfølging.

– En annen ting er bruk av Safecom-lisenser ved utskifting av maskiner. Vi beregner at kommunen kaster bort en kvart million kroner i året på lisenser og passive driftskostnader til skrivere som ikke lenger er i bruk. Så hjelp oss å hjelpe dere, sier Khan.

Rutinen er den samme 
Hun forteller også at UKE per 1. februar har inngått kontrakt med ny leverandør av SafeCom-utstyr og lisenser, samt lisensvedlikehold.

– Den nye leverandøren er Ricoh Norge AS, men bestillingsrutinen, så vel som feilmeldingsrutinen, er den samme som før: Begge deler gjøres i BOKS, sier Khan.

Bestilling av utstyr og lisenser
SafeCom-utstyr og -lisenser bestilles i BOKS. UKE foretar bestilling mot leverandøren, og fakturerer til den enkelte virksomhet. Dette gjelder fram til UKE har operasjonalisert ny rutine. Ny info vil bli gitt når så har skjedd.