– Meld deg til Prosjektkontoret

Etter å ha rekruttert blant 160 «digitale hoder» siden i fjor høst, har Prosjektkontoret nå innstilt sju eksterne kandidater som starter i løpet av våren. – Nå fyller vi på med interne krefter, fastslår Frid Fastbø.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Det har vært store forventninger til UKEs nye avdeling, og etatsdirektørens hjertebarn, Prosjektkontoret. Mens vi hittil har hatt prosjektledere spredt på tvers og kryss i organisasjonskartet, og ofte basert oss på innleide krefter for de mest krevende bestillingene, utvikles det nå et eget fagmiljø for prosjektledelse.

Jakter flinke folk
Avdelingsleder Bjørn Berthelsen har allerede plass i etatsledelsen. Rom 511 er (per 1. mars) det geografiske senteret for den flyktige, men fagtunge forsamlingen.

– Vi har tidligere uttalt at Prosjektkontoret skal bestå av 50/50 nye og eksisterende medarbeidere. Nå som de nyansatte straks er på plass – fem starter 1. mars og ytterligere to kommer 1. mai – begynner jakten på prosjektledere innomhus, sier fungerende avdelingsleder Frid Fastbø.

Behov for ulik kompetanse
– Hva slags folk bør melde seg til Prosjektkontoret?

– Vi ser etter folk som enten er eller ønsker å bli dyktige og sertifiserte prosjektledere. Prosjektledelse i UKE skal foregå etter én fast metodikk, men vi vurderer gjerne folk med ulik faglig bakgrunn. Oppgavene vil strekke seg fra anskaffelser til systemadministrasjon, digitalisering og outsourcing, sier Fastbø.

Et sterkt fagmiljø
Prosjektmetodikken er en tilpasning av den såkalte PRINCE2, slik vi blant annet kjenner fra Difis Prosjektveiviser. Fastbø forklarer at en samling av etatens prosjektledere vil gi et styrket miljø for faglig utvikling, og en bedre forvaltning av prosjektkompetansen.

– Det vil imidlertid ikke være behov for en formell prosess; i første omgang ønsker vi hovedsakelig å komme i kontakt med prosjektlederne og ledertalentene i UKE. Send gjerne en e-post direkte til meg i løpet av februar, sier Fastbø.

Se også:
Prosjektstyring i UKE