– Med hånden på hjertet min uforbeholdne anbefaling

Tidligere kommunaldirektør, etatsjef, kommunalråd og byråd, Gro Balas, er ikke snau i sin attest av UKEs sertifiseringsprogram i coaching. – Det eneste jeg skulle ønske er at jeg tok det for 25 år siden, sier hun. 

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i 2015. For 2017 er tilbudet erstattet med coachende lederstil, som har påmeldingsfrist 7.4.

Coaching er et engelsk ord*. Og for noen klinger det, som sådan, litt av noe fancy og ullent. En hybrid mellom selvhjelpslitteraturen og den fremvoksende industri av «guruer» som forteller ledere hva de aller helst vil høre, levert på en ufaglig seng av sukkerspinn og fremsnakkingsteori?

«Verktøykasse»
Kanskje for noen. For personene du møter i denne teksten handler ordet tvert i mot om noe særdeles håndfast. En Hakkespettbok i kommunikasjon og faglig interaksjon, med en nærmest himmelsk investeringsgevinst.

– Jeg har jobbet som leder i ganske mange år, og vil påstå at jeg har allsidig erfaring. Jeg har fylt på med ulike typer kurs og holder meg oppdatert på ledelseslitteratur. Så har jeg med jevne mellomrom hørt snakk om coaching fra kolleger og medarbeidere; de har brukt ord som «struktur», «konkret» og «verktøykasse». Det gjorde meg nysgjerrig, forteller spesialkonsulent Lars Andre Lian i Institusjons- og boligavdelingen i Velferdsetaten.

balas_artikkel
EN LUR INVESTERING. Gro Balas og Lars Andre Lian har ikke et vondt ord å si om UKEs sertifiseringsprogram i coaching. I bakgrunnen, programansvarlig Bjørn Bugge i HR Konsern.

Avdekke kompetanse, aktivisere potensial
Sammen med Balas deltok han på UKEs sertifiseringsprogram i coaching høsten 2014. Og som henne er han nesten overdreven i sin lovprisning av tilbudet.

– Som leder i Oslo kommune forholder man seg til folk med enorm kompetanse, både faglig og administrativt. Utfordringen er å avdekke denne kompetansen, aktivisere det umåtelige potensialet som ligger i de flinke folkene rundt oss. Og derfor er dette kurset gull verdt, for det er nettopp hva du lærer, sier Lian.

Ledelse i en kompetanseorganisasjon
Både Lian og Balas forteller om en endret – i betydningen forbedret – arbeidshverdag etter fullført sertifiseringsprogram. Og den kollektive dimensjonen av læringseffekten går som en rød tråd gjennom alle lovordene.

– Det å få et team til å fungere, å realisere alles evner på en måte som gjør gruppen til noe mer enn summen av hver enkelt del, er ikke noe man bare «gjør». Ikke minst i dag, hvor folks kompetanse er så bred, og forventningene til hver og en av oss tøyes av både informasjonstilfang og teknologi. Å lede i tradisjonell forstand vil ikke gi deg fullt utbytte av menneskene rundt deg. Snarere ønsker folk å være ansvarlige for sine egne valg, og coaching gir deg verktøyene til å oppnå dette, sier Balas.

Hele mennesker
De to anerkjenner ambivalensen i metodens vektlegging på dialog og menneske fremfor fagperson, men fremholder det konkrete og praktisk orienterte ved coaching.

– Folk har en tendens til å være hele mennesker, uansett hvilken ledelsesfilosofi du selv måtte bekjenne deg til. Du kommer tett på. Kurset hos UKE hjalp meg til å avgrense hvordan jeg driver veiledning: Hva er det viktige, hva er mest konstruktivt å fokusere på, sier Lian.

Ikke bare for ledere
Lian og Balas har begge ledererfaring, men programansvarlig Bjørn Bugge understreker at tilbudet kan benyttes av alle i Oslo kommune som jobber med mennesker.

– En coachende innstilling handler først og fremst om å ha et positivt menneskesyn, en nysgjerrighet og glede av å bidra til å løfte frem andres kompetanse, sier Bugge.

Slipp medarbeiderne løs (det er vår)
Balas oppsummerer:

– Flere enn én i avdelingen burde benytte denne muligheten, for det er en viktig investering i egne folk. Det er fort gjort å være for «gnien» med medarbeiderne; det er jo alltid ting som skal gjøres på kontoret. Ting som haster. Men det er viktig å klare og gi slipp, sende folk av gårde for å utvikle seg. Gir du dem et godt kurstilbud, får du dem nemlig tilbake med gullkanter.

Kursinformasjon og påmelding

* Og så er det heller ikke egentlig engelsk, eller hvert fall har det en annen opprinnelse. Coach er avledet fra det ungarske ordet kocs, nærmere bestemt byen Kocs, hvor den stålfjærede hestevognen vi kjenner fra cowboyfilmer (stagecoach) først ble laget. Forbindelsen mellom ordet coach i betydningen trener og den game hestevognen, er framdriften, altså en partner som hjelper deg fra a til b. Som “coacher” deg.