Markedsdialog til nye høyder

Vann- og avløpsetaten bryter all slags ny mark med sin anskaffelsesprosess for gravefri tilkobling fra hus til hovedvannledning. – Den nye gullstandarden på anskaffelsesfeltet, sier Christian Tveitnes og Benedicte Kjørsvik.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Som muligens lyder overdrevet, i hvert fall hvis du er blant mindretallet som ennå ikke har hørt om superanskaffelsen NoDig Challenge. Men etter blant annet å ha sittet i panelet på EU-kommisjonens store konferanse for innovative anskaffelser i Paris, har Kjørsvik og Tveitnes sørget for heve forventningen til hva man kan gjøre med underjordisk boreteknologi.

NoDig Challenge var ett av fire utvalgte prosjekter på konferansen, som samlet rundt 200 deltakere fra hele Europa. På deltakerlisten stod representanter fra EU-kommisjonen, departementer, kommunale forvaltningsorganer, teknologileverandører og innovasjonsfasilitatorer som Innovate UK, Innova Puglia og Enterprise Estonia.

markedsdialog_vav_article_842
SMART, TRYGT OG GRØNT. Christian Tveitnes og Benedicte Kjørsvik i Vann- og avløpsetaten vil ha en (nesten) gravefri hovedstad. Deretter står verden for tur.

Innovasjon alle vegne
– Det var i Paris kommentaren om gullstandard falt. Både fordi vi faktisk benytter offentlige anskaffelser til å stimulere utvikling av ny teknologi, og fordi vi kan vise til en praktisk case på en metodikk som ennå er relativt fersk, er det mange som har interesse av NoDig Challenge, sier Kjørsvik.

Så er det heller ikke bare metodikken og teknologien som er nyskapende ved dette prosjektet. Måten leverandørene følges opp, og ikke minst den generelle attityden synes å si «Vi er Oslo kommune, og vi er kommet for å forandre verden».

Finstilte borkroner
Det skal imidlertid understrekes at den såkalte no dig-teknologien ikke er ny. Man trekker rør og ledninger uten å grave i norske gater i dag (selv om det noen ganger ikke virker sånn). Det spesielle med NoDig Challenge er at også stikkledningen fra huset ditt skal ut på nettet uten graving.

– Gravefri tilkobling er en tanke Vann- og avløpsetatens ingeniører har lekt med i årevis. Det store potensialet ligger i volumet: Der det finnes én hovedledning, finnes det et utall stikkledninger. Men presisjonen som kreves for å utføre operasjonen, har krevet utvikling av ny teknologi, sier Kjørsvik.

Utypisk norsk
Så er man heller ikke i mål ennå. Det er tegnet rammeavtaler med to teknologikonsortier, som skal levere sine prototyper før sommeren. Deretter er det testing.

– Dersom vi lykkes, vil dette være kommersielt interessant for veldig mange. Ikke minst blir det et viktig bidrag til en smart, trygg og grønn hovedstad. Det samfunnsøkonomiske potensialet i en by uten graving er betydelig, underdriver Tveitnes.

Unikt prosjekt
NoDig Challenge er altså en førkommersiell anskaffelse. Den europeiske metodikken, som ikke tidligere er benyttet i det offentlige Norge, innebærer blant annet at oppdragsgiver bidrar økonomisk til de ulike utviklingsfasene og bidrar med sin erfaring og kompetanse til utviklingsformålet.

– Det finnes en flere EU-prosjekter av denne typen, men flertallet er ennå i oppstartsfasen. Vi ville heller bruke våre egne utviklingsmidler og stå friere til å stimulere markedet akkurat i den retningen vi ønsker, i et tempo som passer oss, sier Kjørsvik.

markedsdialog_vav_article_817
PÅ PLAKATEN.
Tveitnes og Kjørsvik diskuterer anskaffelsesfaget med representanter for EAFIP, European assistance for innovation procurement. – Helt siden konkurransekunngjøring har vi hatt en jevn strøm av henvendelser fra offentlige oppdragsgivere både i Norge og i Europa, sier Kjørsvik. (Foto: Privat).

Tett på markedet
– Hvorfor finnes ikke denne teknologien i dag?

– Ved siden av de ekstreme presisjonskravene, handler det nok om det kommersielle potensialet. I olje og gassektoren benyttes allerede teknologi som er like sofistikert, for der har investeringsviljen tradisjonelt vært høy. Innen offentlig tjenesteyting er risikoviljen er mer ujevnt fordelt, sier Tveitnes.

– Hvordan har dere jobbet med leverandørene underveis?

– Innledningsvis hadde vi flere leverandørkonferanser og snakket med både eksisterende og nye, internasjonale leverandører. Etter vi signerte avtale med to leverandører har vi jobbet etter en milepælsplan og avholder jevnlige workshops med leverandørene. Dialogen er uvanlig tett sett med anskaffelsesøyne. Det mest spesielle er nok at vi har skutt inn midler til enkeltaktører, etter ulike evalueringsrunder. I tillegg har vi tilrettelagt for «fast track» til Innovasjon Norge for de som ønsker å søke ytterligere støtte, sier Kjørsvik.

Se også: