Måling av brukeropplevelsen på nettverket

Oslo kommune har lenge hatt målinger på nettverket, men ingen målinger som forteller hvordan sluttbruker opplever ytelsen.

For å få bedre oversikt over brukeropplevelsen har det siden i høst vært utplassert såkalte prober i Oslo kommunes nettverk. En probe er en PC som logger seg på AKS og utvalgte fagsystemer, med den hensikt å overvåke eller samle inn data om tilgjengelighet og påloggingstider. I Oslo kommunes  tilfelle er probene vanlige klienter på VPN, plassert ut i 10 ulike bydeler.

brukeropplevelsen_web

Probene logger på AKS via Citrix-plattformen på samme måte som en vanlig bruker gjør. Ulike applikasjoner blir så åpnet, og responstider, tilgjengelighet, og eventuelle feil blir målt. Disse handlingene utføres med intervaller på 15 minutter.

Ved midnatt blir det tatt ut en rapport som viser resultatene fra dagens målinger. Disse rapportene gjør UKE i stand til å sammenligne situasjoner og brukeropplevelse på tvers av virksomheter. Verktøyet sier ikke noe direkte om årsak, men viser hvordan brukeren av den ene maskinen vil oppleve situasjonen. Om én lokasjon ikke opplever problemer med pålogging til AKS, mens 50% av påloggingene feiler et annet sted, får man en indikasjon på hvor i verdikjeden problemet oppstår. Dataene som samles inn blir også brukt som datagrunnlag i dialog med underleverandører.

I dag mottar vi rapporter én gang i døgnet, men målet er å få resultatene i sanntid. Da vil vi være i stand til å bruke målingene  mer proaktivt i driften, og fange opp avvik tidligere.

UKE har plassert ut disse probene for å være i stand til å overvåke driften. Dersom din virksomhet er interessert i en tilsvarende løsning, kan dette bestilles ved å registrere en forespørsel i BOKS eller ta kontakt med virksomhetens kundekontakt (fakturerbar tjeneste).