Maler til nytt anskaffelsesregelverk

Kommunens nye maler til anskaffelsesregelverket som mest sannsynlig trer i kraft 1.1.2017 er tilgjengelig i anskaffelsesveilederen på Kundeportalen.

18. august kom nyheten om at Nærings- og fiskeridepartementet har vedtatt endringer i forskriften om offentlige anskaffelser, samt ny forsyningsforskrift og ny forskrift om konsesjoner. Ny lov om offentlige anskaffelser ble vedtatt i juni i år.

Det nye regelverket, med planlagt ikrafttredelse 1. januar 2017, innebærer blant annet at kunngjøringsplikten bortfaller for innkjøp med verdi under 1,1 millioner kroner eks. mva. (tidligere lå grensen på 500 000 kroner).

Konserninnkjøp har holdt heldagskurs i det nye regelverket i hele høst, og vurderer å sette opp enda flere over nyttår.

De nye malene gjelder for alle anskaffelser som skal kunngjøres etter 1. januar 2017. For anskaffelser som kunngjøres før 1. januar 2017 gjelder dagens regelverk og dagens maler.

Konserninnkjøp vil i løpet av de neste ukene publisere flere maler (for eksempel for forsyningsforskriften og anskaffelsesprotokoller). I mellomtiden er det viktig at brukerne av malene melder ifra ved eventuelle spørsmål, uklarheter eller feil.

Se også:
Heldagskurs i nytt anskaffelsesregelverk (6.9.2016)

Her finner du de nye malene (lenke til Kundeportalen).