Lytt til leverandøren

ansk_einar– Det er spennende å høre hvordan man kan samarbeide med leverandører for å skape innovasjon, sier Einar Jarbo ved Munch-museet. Han deltok på sertifiseringskurs for anskaffelser på Sundvollen hotell.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

36 deltakere fra 17 ulike virksomheter møtte opp på første samling i UKEs sertifiseringskurs for anskaffelser. En relativt myk start, med hovedvekt på faglig diskusjon, snarere enn terping på EØS-terskelverdier, opsjonsutløsninger og allehånde dyptolkninger av lov om offentlige anskaffelser med forskrift.

– For meg var ikke minst samtalene rundt innovasjon en øyeåpner. Jeg var rett og slett ikke klar over hvor stor vekt som er lagt på dette i kommunen, og hvor langt frem vi faktisk ligger når det gjelder å tenke nytt. Både tenkemåten og arbeidsformen i et prosjekt som NoDig er mer offensiv enn jeg var klar over, sier Åshild Bremer i Kulturetaten.

ansk_oistein
PAUSEPRAT OM LÆRLINGEKRAV.
– Det er spennende med tilbakemeldingene vi får fra mange leverandører for tiden. De sier at Oslo kommune i stor grad holder liv i håndverksfagene fordi vi er tydelige på at vi skal ha lærlinger i alle oppdrag, forteller Øistein Solberg i Omsorgsbygg. Til høyre: Einar Sørevik i Barne- og familieetaten.

Fremst på antikorrupsjon
Samfunnsansvar og lovlighetsarbeid opptok også både kursledere og deltakere, ikke minst som følge av Dagsrevyens avsløring av kommunens bruk av uforsvarlige bilvasketjenester kvelden før kursstart.

– Vi som driver med innkjøp på vegne av Oslo kommune har et enormt ansvar, både for kommunens omdømme og reelt sett for å være spydspisser i antikorrupsjonsarbeidet. Dette signalet er krystallklart fra byråden: Vi skal være nasjonalt førende med hensyn til leverandørkrav og oppfølging, for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og skape gode relasjoner til de seriøse leverandørene, sa avdelingsdirektør i Konserninnkjøp, Gunnar Wedde.

ansk_ashild
MORO MED INNKJØP.
– Jeg er litt nerd, og synes jo anskaffelser er veldig spennende. Det er nesten som i sjakk, du må forutberegne hele partiet fra første trekk. Så må du i tillegg beregne alt det uforutsette: Da får du en vellykket anskaffelse, sier Åshild Bremer i Kulturetaten. Her sammen med Ragni Haakenstad fra Undervisningsbygg (i midten) og Philippe Etienne ved Munch-museet.

Aktiv og tett på
Nettopp leverandørutvikling var et tema som gikk igjen i flere av sesjonene. En god innkjøper skal være tett på leverandørene sine, fikk deltakerne vite. Både for å utnytte fagkunnskapen deres til å lage gode behovsanalyser, og for å holde seg oppdatert på trender og teknologi på hvert enkelt markedsområde.

– Kurset var lærerikt og hyggelig. Og jeg er positivt overrasket over den økte oppmerksomheten Oslo kommune nå gir på styring, gjennomføring og oppfølging av alle anskaffelser. Jeg ser frem til neste modul, sier Tone Marit Stensrud i Plan- og bygningsetaten.

ansk_irene
KOMPETANSEIMPORT. Irene Tanke fra Byrådsavdeling for finans innledet om investeringsprosessen.

Kompetent drodling
Den løse formen gikk hjem hos flere av deltakerne, som mente det var positivt at en trinnvis oppskrift på hvordan anskaffelser skal gjøres og hvordan loven skal forstås hører hjemme på et lavere nivå enn sertifiseringskurset.

– Det beste med kurset er at vi har forelesere som kjenner fagområdet sitt formidler poengene på en pedagogisk måte. De fleste av oss har jo jobbet litt med innkjøp allerede, men vi har likevel behov for faglig refleksjon og kompetent veiledning. Selv lærte jeg masse om hvordan man kan utnytte planleggingsfasen av anskaffelsen på en effektiv måte, sier Einar Jarbo ved Munch-museet.

ansk_tonemarit
GRUPPEARBEID. Rikke Været Olsrud, Tone Marit Stensrud og Ayub Mohammad Tughra i Plan- og bygningsetaten i full gang med Oslo kommunes nullutslippsvisjon for persontrafikk.

Kurs fra UKE

UKE tilbyr åpne kurs, foredrag, coaching og virksomhetstilpasset kompetanseutvikling for ledere og medarbeidere i alle Oslo kommunes virksomheter. På intranett finner du oppdatert oversikt over alle tilbud, sortert på dato.

Konserninnkjøp tilbyr egne kurs i offentlige anskaffelser, både grunnkurs og for viderekomne, i tillegg til juridisk rådgivning, anskaffelsesfaglig bistand og kontrahering av sentrale rammeavtaler.

Se også

Kunsten å snakke med leverandøren (5.6.2015)