«Lønnsrapport for ledere» er endret

«Lønnsrapport for ledere» vil fra og med juni-lønn bli innholdsmessig endret og bytter navn til «HR1133 – Lønnsrapport for ledere». Rapporten vil fremdeles sendes til leder på koststed (budsjettansvarlig) for kontroll og avkvittering etter lønnsutbetaling.

amelding_full

Med innføring av «HR1130 – Kontrollrapport for ledere» som sendes ledere for godkjenning før lønnsutbetaling, oppstod behovet for å endre «Lønnsrapport for ledere», som sendes etter lønnsutbetaling.

Formålet med endringen er å gjøre rapportene mer like i utseende, slik at ledere på en enkel måte kan kontrollene og sammenligne opplysningene i rapportene – før og etter utbetaling. Det har også kommet inn mange ønsker om å få inn prosjektnummer i «Lønnsrapport for ledere».

«HR1133 – Lønnsrapport for leder» vil bestå av to deler, med sortering og brudd pr prosjektnummer for hvert koststed:

•    Oppsummering av lønnskjøring for perioden
•    Konteringssammendrag for perioden

«HR1133 – Lønnsrapport for ledere» vil fremkomme som en oppgave i selvbetjening med beskrivelsen «Lederrapport: HR1133-Begrepsverdi (koststed)».

Lurer du på hva a-meldingen er? Her finner du all informasjon.