Lokket seg til nullutslipp

Transport av kommunens nye gulvmatter gjøres med nullutslipp, takket være et snedig kontraktkrav fra avtaleansvarlig Jens Veberg i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Gulvmatter, altså slike som flere av oss legger innenfor adgangsområdet for å skåne underlaget, begrense vedlikeholdsbehov og heve førsteinntrykket for kunder og besøkende, er i utgangspunktet ikke blant kommunens mest sexy produktavtaler.

Oftest ligger de bare og samler støv, bokstavelig talt, men med et samlet kjøpsvolum på 8 millioner kroner årlig er avtalene (det er nemlig to ulike avtaler, en for løse og en for fastmonterte matter) ikke blant de minste her i gården.

Les mer om de nye avtalene her.


TØRKER STØV.
Avtaleansvarlig Jens Veberg er ikke redd for skitt under negla i arbeidet med å sikre kommunen avtaler med økonomisk og miljømessig bærekraft.

I tillegg har de nye avtalene tilknyttet ni øvrige kommuner og offentlige virksomheter, med et samlet forventet volum på over 12 millioner kroner. Så matter skal slett ikke avkimses i det store bildet.

En mistanke om miljøgevinst
I denne sammenhengen var det imidlertid transportbiten som var poenget. Løse gulvmatter skal gjerne skiftes ukentlig eller annenhver uke. Det var derfor en egnet avtale for å stille miljøkrav til all kjøringen.

– Den innledende markedsdialogen ga oss flere nyttige avklaringer, blant annet at minimumskrav til utslippsstandarden Euro 6 var fullt mulig. Med andre ord: Vi kunne gjerne kreve at leverandørene kun brukte biler med lave utslipp av CO2, NOX og svevestøv, forteller avtaleansvarlig Jens Veberg i Konserninnkjøp.

Lett å kreve seg blind
Krav til nullutslippskjøretøy var det verre med. Tradisjonelt er det langt mellom elbilene i dette markedet. Hadde kommunen stilt dette som minimumskrav hadde vi risikert ikke å få tilbud, eller at flere leverandører meldte seg ut. Løsningen var å stille minimumskrav til Euro 6, men med en gulrot for de som kunne levere med nullutslippskjøretøy.

– Vi lot miljø som tildelingskriterium telle 15 prosent. Leverandørene fikk en frist på 6 måneder etter kontraktinngåelse til å ha dette på plass. I mellomtiden må de bare oppfylle minimumskravet, sier Veberg.

Gulrot med holdbarhet
Dersom leverandørene ikke klarte å levere med nullutslippskjøretøy og ikke fikk uttelling på miljøkriteriet, ville de fortsatt ha gulroten gjennom kontraktens varighet.

– Og dersom de på et senere tidspunkt i kontrakten kunne levere med nullutslippskjøretøy, ga vi beskjed i utlysningen om at de kunne legge på prisene. Dermed ble insentivet bevart gjennom hele kontraktens varighet, sier Veberg.

Kjøper nye biler
Det siste aspektet ble imidlertid ikke nødvendig, fordi vi fikk tilbud om nullutslippskjøretøy. Vinnende leverandør, Nor Tekstil, går til innkjøp av tre nullutslippsvarebiler for å oppfylle kontrakten, og alle leveranser til Oslo kommune skal skje med bruk av disse. Dermed øker ikke prisene, tvert i mot.

– Prisnivået på løsmatteavtalen er 17 prosent lavere enn ved den vi har hatt til nå, sier Veberg.

Tror du ham ikke? Les mer på samkjøpssidene (intranett).

Se også:
•  Kartlegger kommunens karbonavtrykk (30.8.2017)