Lokal infrastruktur – vi bygger nytt

40 millioner kroner er budsjettbevilget til opprustning av lokal IKT-infrastruktur i Oslo kommune. Prosjektkoordinator Silje Duley i UKE forteller hvordan det skal foregå.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Tilleggsinnstillingen til økonomiplan 2017–2020, som ble presentert av kommunaldirektør Arild Sundberg på IKT-forum 22. november, tegnet et brutalt ærlig bilde av IKT-infrastrukturen i Oslo kommune. Spesiell vekt blir lagt på tilstanden til kommunens lokale infrastruktur, som beskrives som «varierende».

Fyll ut og returnér
En gjennomgang av oppgraderingsbehovet blir varslet, og det er denne som nå er på trappene.

– Vi sender i løpet av den neste uken ut et skjema til alle virksomheter som skal danne grunnlaget for en helhetlig prioritering av behov og tiltak. Hypotesen er at behovet er størst i bydelene. Tjenester knyttet til vern av liv og helse – sykehjem, legevakt, og andre innenfor denne kategorien – skal prioriteres i første rekke, sier prosjektkoordinator Silje Duley i UKE.

Hun understreker at det også i tilleggsinnstillingen fremgår at budsjettbehovet trolig vil være større enn de avsatte midlene. Med andre ord: Selv om din virksomhet ikke kommer med i første prioriteringsrunde, kan det bli nye muligheter til neste år.


SLIK. Ikke alle har like strøkne koblingsskap som det prosjektkoordinator Silje Duley poserer ved på bildet over, men nå skal det bli vei i vellinga. Standarden er sikring i låsbare rom eller skap, og ingen løse ledninger.

Gjenbruker informasjon
I henhold til bestillingen i budsjettet, skal arbeidet gjøres i løpet av 2017, med ferdigstilling første halvdel av neste år. Den praktiske oppgraderingen vil gjøres av driftsleverandørene. Informasjonen innhentet av IPVPN-prosjektet gjenbrukes.

– I tillegg til «det virksomhetene rapporterer på vår forespørsel, henter vi data fra innmeldte feilmeldinger til UKEs Servicesenter og leverandørenes scanning og helsesjekk av infrastrukturen, sier Duley.

Svitsjer og kabler
– Det er koselig med IKT-folk, for de snakker om tingene sine med så stor selvfølgelighet. Bare for å være sikker, når vi snakker om lokal infrastruktur, hvilke ting dreier det seg om?

– Lokal infrastruktur er grovt sett IKT mellom husveggen og PC-en din. Rutere, svitsjer, trådløst nettverk, og tilhørende hyller og låsbare patcheskap/rom, sier prosjektkoordinatoren.


HELST IKKE SLIK. Duley opplyser om at det finnes verre eksempler, men lokalt nettverksutstyr skal altså være innlåst og i orden. 

Ingen digitalisering uten
Dette er gjerne ting man ikke ser så godt på større arbeidssteder, mens mindre kontorer har mye utstyr stående fremme; sårbart for snubleføtter, vaskemopper, hybelkaniner og annet.

– Jeg håper vi klarer å formidle at vi ikke er ute etter å henge ut noen, men tvert imot hjelpe de som trenger det mest. Informasjonssikkerheten er rett og slett truet dersom vi ikke løfter kvaliteten mange steder. Vårt felles mål er å bygge en infrastruktur som gjør oss i stand til å digitalisere i tråd med byrådets ambisjoner, presiserer Duley.

Se også:
•    OK MAN-portalen stenges (18.1.2017)
•    IPVPN: Gravingen kan begynne (15.9.2016)