Livreddende grønn omstilling

ansk_mia_steen1_844

– 200 000 mennesker bor i områder av byen med helseskadelig luftforurensningsnivå. Det grønne skiftet innebærer å forlenge forventet levetid for disse menneskene, sa finansbyråd Robert Steen på Møteplass for innovative anskaffelser i formiddag.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Finansbyråden, som steppet inn for miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg, tegnet et bilde av en by som står overfor store oppgaver.

– Dette byrådet har bestemt seg for å redusere CO²-utslippene, som hittil bare har økt og økt, med 50 prosent i løpet av de neste fem årene. Men vi innser at vi selv ikke sitter på løsningene for å få dette til. Derfor inviterer vi leverandører, kommunale virksomheter og byens innbyggere til et kompaniskap, sa Steen.

ansk_mia_frank_844
GAMMEL IDÉ, NY TEKNOLOGI. André Joachim Frank fra Nodig Challenge viste til anlegget av ny hovedvannledning i Oslo i 1929, hvor man benyttet underjordisk graving, snarere enn overflategraving. Men for å få til det samme ved tilkobling til bolig, kreves det innovasjon. Nodig-prosjektet gikk til oljeindustri-leverandørene for å finne teknologien som skulle til.

Problemet er løsningen
Dette poenget ble hentet opp av Citymart-direktør Sascha Haselmayer, som fortalte om hvordan innbyggerbehov ble møtt på ulikt vis i byer som Minneapolis og Stockholm. I førstnevnte investerte man 25 000 dollar på å bygge talende trafikklys for blinde. Tilfeldigvis ble nøyaktig den samme summen benyttet i Stockholm.

– Forskjellen er at man her begynte med problemet: Blinde mennesker i storbyen opplever lavere livskvalitet. Bestillerne gikk til målgruppen og avklarte hva som kunne bøte på dette. Økt følelse av frihet, var svaret. Denne bestillingen ble formidlet til leverandørmarkedet, og tilbake kom en liten gadget, en blanding av en Wii-controller og smarttelefon, som gjør innehaveren i stand til å orientere seg i sitt eget liv, foredro Haselmayer.

ansk_mia_johansen_844
MARKEDSMAKT. Omsorgsbygg anskaffet én elektrisk drevet anleggsmaskin, noe som medførte nyhetsoppslag i fjernsynet. Som følge av dette har leverandøren fått nye bestillinger på firhjulingen. – Vi påvirker leverandørmarkedet, fastslår administrerende direktør Per Morten Johansen.

Tydelige krav genererer endring
Som alltid er budskapet: Start med behovet. Overlat til ekspertene å finne de beste løsningene. Administrerende direktør i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen, bød imidlertid på en nyttig påminnelse: Leverandørene kan være like konservative som oss. Stiller man ikke tydelige krav, kommer man ingen vei.

– Vi har fått mange aha-opplevelser i løpet av vårt arbeid med fossilfrie byggeplasser, ikke minst i leverandørdialogen. Elektrisk drevne anleggskjøretøy er en del av løsningen, men allerede biodrivstoff og fjernvarme bringer oss et stykke på vei. Hvorfor har vi ikke krevet det tidligere? Mye teknologi for å realisere det grønne skiftet er allerede tilgjengelig, sa Johansen.

ansk_mia_steen2_844
GRØNT ER SOSIALT. Steens kompaniskap tar utgangspunkt i byrådets visjon: «En grønnere, varmere og mer rettferdig by, med plass til alle». Grønn innovasjon kan med andre ord bygge ned skillene mellom de som har råd til å by i frisk byluft, og de som ikke har det.

ansk_mia_khardikova_844
HVOR BEFINNER VI OSS I DAG. Katja Khardikova, fagansvarlig for samfunnsansvar i Utviklings- og kompetanseetaten, redegjorde for kommunens grønne leverandørkrav. – Prop. 51 L, som trolig vedtas i løpet av året, fastslår at offentlige oppdragsgivere må stille miljøkrav ved anskaffelser, sa hun.

Se også:
•    Grønne anskaffelser; miljøbyråden kommer (24.5.2016)
•    Innovativ og nær læringsnæring (9.12.2015)
•    Lær av læringsnæringen (28.10.2015)
•    Hvor innovative kan vi være? (25.3.2015)
•    Kunsten å snakke med leverandøren (5.6.2015)