Lederutviklingsprogram for pleie- og omsorgssektoren

Utviklings- og kompetanseetaten tilbyr tilbyr i samarbeid med Helseetaten et 30-studiepoeng lederutviklingsprogram på masternivå.

Portrait of a young male nurse looking at camera
Førstelinjelederrollen i pleie- og omsorgssektoren er en nøkkelrolle i det kommunale tjenesteapparatet.  De leder det daglige, utførende arbeidet overfor brukerne og opplever press både fra brukere, pårørende, ansatte og overordnede ledere.

Målet med vårt 30-studiepoengs lederutviklingsprogram er å sette førstelinjeledere inne pleie- og omsorgssektoren i stand til å lede i tråd med Oslo kommunes strategier og verdier, samt å håndtere endring og omstilling.

Det kreves 3-årig høgskole-/universitetsutdanning for å søke dette studiet.

Mer informasjon finner du her.