Leder for første gang

Å gå fra å være kollega til å bli leder er et krevende identitetsskifte for mange. Nå kommer kurset for deg som kjenner på forvirringen og usikkerheten et opprykk kan innebære.

Ny som leder i Oslo kommune heter et trofast og populært kurs i regi av HR-konsern. Dette kurset gir nødvendig innsikt i hvordan ansvar og myndighet er fordelt i en politisk styrt organisasjon. Deltakerne blir kjent med rammebetingelsene for utøvelse av lederskap i Oslo kommune og presentert for arbeidsgivers forventinger til lederatferd.

Men hva med de som slett ikke er ny på arbeidsplassen, men i lederrollen? De som kjenner jobben, folkene som utfører den, utfordringene kommunens organisasjonsform byr på, men ikke håndverket det tross alt er å stå i front og lede kollegaene dine?

leder_for_forste_gang_842
OM Å LANDE LØPENDE. Anne Sanden og Bjørg Merete Sviggum tilbyr krasjkurs for deg som er fersk leder.

Fra leder til leder
Svaret er Leder for første gang, et nyutviklet kurs utviklet for å hjelpe førstegangsledere inn i lederrollen, slik at de håndterer overgangen fra fagperson til leder, og blir tydelige og trygge i sin nye jobb.

– Vi har vært så heldige at vi har fått benytte både nye og erfarne ledere som referansegruppe. Disse har gitt oss verdifulle innspill. Dermed har vi kunnet sy sammen et program som virkelig er tilpasset målgruppen. Første samling er allerede 7. og 8. september, og vi har merket stor interesse fra organisasjonen, sier kursansvarlig Bjørg Merete Sviggum.

Raskere i toppform
Hun mener kurset gjerne kan kombineres med Ny som leder i Oslo kommune. Det gis prisavslag for deltakere som velger begge, og kursdager og progresjon er lagt opp deretter. Det er likevel ingen forventning om at kursene skal kombineres.

– I Oslo kommune er mange blitt leder fordi de er så flinke i jobben sin og dyktige fagpersoner. Det , er et godt utgangspunkt, men mange forteller at  overgangen til ledelse er krevende:  hvilke oppgaver, egenskaper og vaner bør man ta med seg; hvilke bør man legge igjen? Vi går konkret inn i slike problemstillinger og øver på å gjøre overgangen så effektiv som mulig, forteller kollega Anne Sanden.

Ei hand å holde i
De to mener at det å bli leder for første gang er en  ensom posisjon, og innrømmer at rollen kan ha fått for liten oppmerksomhet.

– Det er forsket lite på dette, men vi benytter mye innsikt fra Dale og Haalands «På randen av ledelse». Bildet de tegner av nye ledere ved norske arbeidsplasser er imidlertid ganske dystert; vi vil forholde oss til realitetene slik de rapporteres av våre egne deltakere. Uansett kan vi love at det vanker mange gode innsikter og triks for å kunne mestre den nye hverdagen på en enda bedre måte for deg som er ny leder, sier Sviggum.

– Og et miljø. Blant de tydeligste tilbakemeldingene vi fikk fra referansegruppen vår var behovet for å dele erfaringer med noen i samme situasjon. Folk takler nye utfordringer ulikt, men de fleste har godt av et kollegium som kjenner igjen utfordringene du måtte ha. Slik blir det lettere både å erkjenne og utvikle ens egne lederegenskaper, sier Sanden.

Leder for første gang – informasjon og påmelding.

2 tanker om “Leder for første gang

  1. Øystein Engeskar

    Lenken “Leder for første gang – informasjon og påmelding” tar meg ikke til påmelding og informasjon, men til UKEs kontaktside på Oslokommune.no.

    Kan jeg få den korrekte lenken?

Det er stengt for kommentarer.