Leanet egen ledergruppe

Femte runde med sertifiseringskurs for Lean-navigatører er i gang. – Vi i Helseetaten ønsket en introduksjon for ledergruppen for å sikre forankring, sier etatsdirektør Runar Nygård.

Dette med Lean har man kanskje fått med seg. Tildelingsbrevene for 2016 inneholder føringer om at virksomhetene skal vektlegge smart organisering, effektive arbeidsprosesser og fjerning av tidstyver. Utviklingsprosjekter skal preges av kontinuerlig forbedring.

UKE tilbyr i den forbindelse et sertifiseringskurs av Lean-navigatører som del av en rammeavtale med KPMG.

HEL_ledergruppe_runar_nygard_aakre_843
RYDDIG GJENG. HEL-direktør Runar Nygård (foran) kjørte introduksjonskurs i Lean for ledergruppen sin, sammen med Birgit Aakre fra UKE (til venstre). Bak: Jon Ørstavik, Trond Trondsen, Odd Viggo Larsen, Eli Semmerud, Kari Sletnes, Stine Wågsås og Lene Helweg-Larsen. Helt bakerst lusker Beate Brovig Auke fra KPMG.

Sikre forankring
Sertifiseringskursene har fått det man kan kalle en flyvende start siden lanseringen høsten 2015. Over sommeren starter den femte puljen med kommende navigatører, tilbakemeldingene fra deltakere er meget gode, og etterspørselen ser ingen tegn til å avta.

– Så er det viktig for oss å sørge for en solid og pålitelig implementering av metodikken for kontinuerlig forbedring. Oslo kommune har 47 virksomheter, og det er viktig at ledergruppene er innforstått med innholdet i Lean som metode, og ressursene de nye navigatørene vil kunne bidra med i egen organisasjon, sier avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern i UKE.

Hente ut gevinster
Derfor tilbys det nå spesialtilpassede innføringskurs for kommunens ledergrupper. Her vektlegges rollen ledergruppen har for etablering av en Lean-kultur i virksomheten, samtidig som det gis praktisk bistand til hvordan virksomheten får best nytte av investeringen sin.

– De fleste av oss har medarbeidere på ulike kurs til enhver tid. Lean som metodikk er spesielt fordi det griper inn i hele organisasjonen og måten vi arbeider på sammen. Ledelsen må være med, ikke minst for å sørge for at man gjør de rette grepene for å hente ut mulige organisatoriske effekter fra dag én, sier Aakre.

Innbyggerens behov
Helseetaten stilte som kombinert førstemann og referansegruppe for det nye konseptet. Ledergruppen innehar god kunnskap om Lean, men lærer gjerne mer om forholdet mellom prosessforbedring og tjenestedesign.

– Vi kan gjerne arbeide med enkeltprosesser internt i våre egne avdelinger, det er alltid nyttig. Men riktig spennende blir det først når vi starter med innbyggerens behov. For mellom meg og den enkelte innbygger ligger prosesser som involverer både etater, bydeler og kanskje politiske myndigheter. Jeg ønsker å bruke Lean til å forbedre den aksen, sier etatsdirektør Runar Nygård.

Tilbudet organiseres av UKE og drives av KPMG, som også tilbyr sertifiseringskursene for Lean-navigatører.

Nytt sertifiseringsprogram for Lean-navigatører starter i september.

Se også:
•    Leanet arbeidsmiljøet; deler kunnskapen (21.1.2016)
•    Lean i alle leire (4.12.2015)
•    Forbedre, dag for dag (27.10.2015)
•    Fra 64 permer til én (30.10.2015)
•    Bli med og leane kommunen (31.8.2015)
•    Tavlemesteren (24.8.2015)