Leanet arbeidsmiljøet; deler kunnskapen

 Styrer Karin Haugli skaffet seg verktøy for å bygge et åpnere og tryggere arbeidsmiljø for medarbeiderne ved Økern miljøarbeidertjeneste. Nå er hun blant Lean-navigatørene som deltar i nettverk med dagens kursdeltakere.

Egentlig skulle hun ikke på Lean-kurs i det hele tatt, den gangen i 2014. Men en avmelding fra en kollega i bydelen gjorde at hun ble «utskremt» av avdelingsdirektøren. Uten store forventninger møtte hun til første samling.

– Det er jo ting man liker og ting man ikke er så begeistret for, slik er det med det meste. Lean kan fort forbindes med samlebånd og innsparing, og jeg hadde ingen ambisjoner om å effektivisere for å effektivisere. Men kurslederen fanget meg ved å snakke om åpenhet og trygghet som suksessfaktor, sier Karin Haugli, styrer ved Økern miljøarbeidertjeneste.

karin-haugli-lean-article-787
VERDEN FOR SINE FØTTER. Beboerne på Økern miljøarbeidertjeneste har iverksatt et folkehelseprosjekt hvor man logger aktivitet som virtuelt bringer en til storbyer over hele kloden. I forgrunnen styrer Karin Haugli; bak miljøterapeutene Jonas Stenseth, Monica Danielsson og Irene Eskedal.

Trygt nok til å bidra
Enhver som vil lykkes i å forbedre resultatene sine trenger medarbeidere som bidrar. Folkene som vet hvor den berømte skoen trykker. Men det er slett ikke selvsagt at arbeidsklimaet er så godt alle steder at hver og en har trygghet til å si ifra og tillit til at deres bidrag er verdifullt. Lean hjalp Haugli med praktiske verktøy for å nyttiggjøre seg medarbeidernes engasjement.

– De fleste har en arbeidsdag som består av én del transportetapper, det kan være rutiner som man bare må få unna, og én del kvalitetstid. Vårt mål var å unnagjøre transportetappene så effektivt som mulig, og øke kvalitetstiden.

Ingen mirakler
Hauglis enhet fikk til begge deler, men hun understreke at hun knapt ser på Lean som en slags mirakelkur for forbedring.

– Lean er en filosofi og et godt verktøy til å gjøre forbedringer. En forutsetning for at det skal gi resultater er et klima som inviterer til deltakelse og deling.  Og det må bygges hver dag, sier Haugli.

Deler erfaringer
Og utvikling er hva hun har fortsatt med, både som Lean-ambassadør i bydelsavdelingen og navigatør for det nye kurset.

– Det har vært spennende å få være med og utvikle det nye Lean-tilbudet. Jeg tror dette er enda bedre tilpasset den praktiske hverdagen enn det forrige kurset. Deltakerne og navigatørene har etablert et samhandlingsrom på Yammer, hvor vi håper å kunne dele flere erfaringer og heve kvaliteten på læringsutbyttet av kursingen, sier Haugli.

Vårens Lean-kurs fylte seg raskt opp, og det er nå satt opp ny gruppe med oppstart i mars. Påmeldingsfrist 12. februar.

Se også:
•    Lean i alle leire (4.12.2015)
•    Forbedre, dag for dag (27.10.2015)
•    Fra 64 permer til én (30.10.2015)
•    Bli med og leane kommunen (31.8.2015)
•    Tavlemesteren (24.8.2015)

2 tanker om “Leanet arbeidsmiljøet; deler kunnskapen

Det er stengt for kommentarer.