Lean i alle leire

– Den enorme variasjonen i ulike fagmiljøer gjør kursopplegget for Oslo kommune ekstra spennende, sier Gunnar Førsund i Lean consulting. Sammen med Anette Kristiansen og Beate Brovig Auke fra KPMG utdanner han et nytt kull med Lean-navigatører.

Brannmenn. Dramalærere. Anleggsgartnere, systemarkitekter, revisorer, antikvarer og key account managers. Sannelig er det faglig variasjon blant Oslo kommunes ledere og medarbeidere. Er det likevel hensiktsmessig å sende hele bunten på kurs for å lære den samme måten å jobbe på?

– Ja, prinsippene bak Lean er de samme uansett hvor du jobber. Det handler om kommunikasjon, forbedringskultur og forståelsen av samspillet mellom medarbeider og leder, og individ og organisasjon. Samtidig gjør mangfoldet blant deltakerne at programmet legges opp på en litt annen måte enn vi ville ha gjort for en ren produksjonsbedrift, sier Gunnar Førsund i Lean consulting.

Han forteller at deltakerne er allerede i ferd med å realisere forbedringer i egne prosesser som en del av treningsopplegget.

lean-kurs_kpmg_article_600
FIRE SAMLINGER, SEKS DAGER. Gunnar Førsund, Anette Kristiansen og Beate Brovig Auke jobber effektivt for å leane kommunens medarbeidere.

Deltakelse og oppfølging
Fra før har Oslo kommune om lag 200 aktive Lean-navigatører, denne høsten startet ny opplæringsrunde. Deltakerne får sertifisering fra Cardiff University, og mulighet for å ta 7,5 studiepoeng ved Høgskolen i Molde.

– Kommunen ønsker å utvikle et internt fagmiljø, og involverer derfor ferdigsertifiserte navigatører i kursopplegget. I tillegg har hver virksomhet opsjon på oppfølging etter at kurset er avsluttet, noe som sikrer kvaliteten på selve Lean-implementeringen, sier Førsund.

lean-kurs_kpmg_article2_597
DELER DET HUN HAR LÆRT. Klinikksjef Kristin Lunde fra Tannhelsetjenesten setter pris på å få dele sine Lean-erfaringer med de nye kursdeltakerne.

Alle ledere påmeldt
Klinikksjef Kristin Lunde fra Tannhelsetjenesten deltok på sertifiseringsprogrammet i 2013. Hun er blant navigatørene som deler sine erfaringer med høstens kull.

– Jeg synes det er spennende å få lov til å fortelle om hvordan vi har valgt å gjøre det. Konkret har vi endret rutinene for innkommende henvendelser og standardisert alle kontorer. Jeg mener det var en fordel at avdelingsdirektøren gjorde vedtak på å sende alle klinikksjefer på kurs, for det har preget hele organisasjonen, sier Lunde.

– Hvilke effekter har dere sett av Lean-deltakelsen?

– Jeg er veldig spent på å se hvordan kunde- og medarbeidertilfredsheten har endret seg etter at vi iverksatte Lean, men det får vi først se over nyttår. Selv merker jeg mange positive effekter, ettersom Lean i stor grad dreier seg om en kontinuerlig oppmerksomhet på å gjøre ting smartere. Man får rett og slett en enklere hverdag, sier Lunde.

Se også:
•   Forbedre, dag for dag (27.10.2015)
•   Bli med og leane kommunen (31.8.2015)
•   Tavlemesteren (24.8.2015)

Meld deg på som Lean-navigatør (Frist: 14. desember 2015)
Lean-forum, for sertifiserte Lean-navigatører