Lanserte ny og grønnere anskaffelsesstrategi

UKEs Espen Drønnen Nicolaysen foretok i går den offisielle presentasjonen av kommunens nye anskaffelsesstrategi. Anledningen er den europeiske konferansen Procura+ om bærekraftige og innovative innkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Over hundre innkjøpere, ledere og samfunnsansvarsmedarbeidere fra byer i hele Europa er i disse dager samlet i Oslo for organisasjonen ICLEIs konferanse om bærekraftige og innovative innkjøp. Konferansen ble åpnet av finansbyråd Robert Steen, som talte varmt til de europeiske tilreisende om mulighetene som ligger i innkjøp som endringsagent.

– Oslo er en by som tror på konkret handling. Vi har iverksatt offensive tiltak for en mer bærekraftig fremtid, for eksempel bilfritt byrom, klimabudsjettet og Oslomodellen for et seriøst og anstendig arbeidsliv, talte Steen.


EUROPEISKE GLIMT. Det var en tilfreds gjeng som hadde tatt turen til SAS-hotellet denne uken. Blant de utenomfaglie programpostene hørte økomiddag på Frognerseteren (via utslippsfri charterbuss), omvisning på Haraldrud renovasjonsanlegg og rådhuset, samt morgenjogg gjennom Frognerparken.

– Et strategisk virkemiddel
Oslo kommune handler varer og tjenester for 26 milliarder kroner hvert år, noe som gjør kommunen til Norges nest største offentlige innkjøper.

– Vi skal benytte vår betydelige innkjøpsmakt til å påvirke innkjøps- og leverandørmarkedet i bærekraftig retning. Dette betyr blant annet å bruke innkjøpene våre som strategisk virkemiddel for å nå byrådets mål om en grønnere, varmere og mer skapende by med plass til alle, fortsatte finansbyråden.

Malmö-ordfører Katrin Stjernfeldt Jammeh talte likeledes om sin bys helt spesielle utfordringer i et bærekraftperspektiv. Alt mens ledere og innkjøpere fra Praha, Swansea, Bergen, Rotterdam, Kaunas og resten av kontinentet utvekslet erfaringer om gjenbruk, livssyklusvurderinger, OECD-standarder og bioenergi.


WALKING THE TALK. – Som byrådslederen vår gjerne sier: Handling taler høyere enn ord. Dette er kanskje et rart poeng å fremme i en tale, men vi i Oslo kommune er i hvert fall ikke redd for å sette kraft bak ordene våre, innledet finansbyråd Robert Steen på ICLEIs 15. konferanse om bærekraftige innkjøp.

Vekst og bærekraft
Seksjonsleder Espen Drønnen Nicolaysen i Konserninnkjøp Samfunnsansvar og analyse startet med å presentere hva den nye anskaffelsesstrategien innebærer i praksis.

– Oslo er en av Europas raskest voksende byer. Vår nye anskaffelsesstrategi uttrykker behovet for å forberede til befolkningsvekst, samtidig som vi endrer byen i mer bærekraftig retning, talte Nicolaysen.

Oslomodellen, HMSREG og fossilfrie byggeplasser er blant eksemplene som førte til en entusiastisk henvendelse fra en representant i London-delegasjonen som ønsket å høre mer  for inspirasjon til deres arbeid mot sosial dumping.

Strenge krav, åpen dialog
Den nye strategien tar utgangspunkt i noen av de samme utfordringene som var formulert i organisasjonens forrige styringsdokument, for eksempel behovet for innovasjonsvennlige anskaffelsesprosesser og ivaretakelse av samfunnsansvar.

Også byrådserklæringens vektlegging av tillitsbasert styring er velsignet til stede. Kravet om lokale tiltaksplaner er tatt ut. Vare- og tjenestebrukerne skal inkluderes så tett og tidlig som mulig i alle kommunens anskaffelser, og markedsdialog skal fremmes gjennom kontinuerlig risiko- og behovsanalyse.


MEETING THE PRESS. Finansbyråden (t.v.) poserer for den europeiske innkjøpspressen sammen med (f.h.) prosjektkoordinator Philipp Tepper fra ICLEI, Malmö-ordfører Katrin Stjernfeldt Jammeh og Mark Hidson, leder av Procura+.

Tillitsbasert anskaffelsesstyring
Oslo kommune har de siste årene måttet tåle søkelys på innkjøpsrutinene innen flere områder; nyttige påminnelser om viktigheten av gode rutiner og effektive rapporteringsveier for styring og ledelse av fellesskapets investeringer.

– Føringenes funksjon er å angi generelle veivalg som skal sørge for at alle virksomheter i Oslo kommune gjennomfører anskaffelser i tråd med felles visjon og målsetninger, og at all anskaffelsesvirksomhet i Oslo kommune trekker i felles retning, oppsummerte Nicolaysen.

Oslo kommunes anskaffelsesstrategi, byrådssak 1104/17

Om Procura+

Procura+ er et nettverk av europeiske regioner, byer og andre offentlige institusjoner som samarbeider om og skal stimulere til grønne, etiske og samfunnsansvarlige offentlige anskaffelser.

Nettverket er støttet av EU gjennom Horizon 2020-programmet. Organisasjonen ICLEI administrerer Procura+ og er ansvarlig for konferansens faglige innhold.

Konferansen 21. og 22. mars er den 15. i rekken, og første gang Oslo kommune er vertskap. Konferansen er fulltegnet. Rundt 100 deltakere fra hele Europa er påmeldt.

Les programmet.

GRUPPEARBEID, APPLAUS OG MINGEL. Deltakerne i full sving.