Lanserer Oslofelles-portalen

Nå er den virtuelle applikasjonstilgangen endret for å gjøre påloggingen tryggere og mer forutsigbar.

AKS er Oslo kommunes betegnelse på tilgangen til virtuelle applikasjoner, kontorstøtte og øvrige fagsystemer som er samlet i Oslofelles; kommunens felles IKT-plattform. Ikke alle medarbeidere benytter AKS, dette er avhengig av hvilke fagsystemer man trenger tilgang til.

Ulikt utseende, samme effekt
For brukere av tykklient (altså PC) kjennetegnes oppgraderingen av et nytt ikon: Oslofelles-portalen. Det er denne vi skal benytte, på bekostning av det gamle AKS-ikonet. For tynnklient-brukere forsvinner den gule lenken i påloggingsbildet som har gitt oss direktetilgang til gammel AKS.

– Det vi er i ferd med å gjøre er å utvikle en enhetsuavhengig portal for virtuelle applikasjoner, kontorstøtte og fagsystemer, altså det vi i dag kaller AKS. Dette har vist seg som en mer stabil løsning enn utskiftbare skrivebordsikoner, sier teamleder Tor Arild Sunnevåg i UKE Teknologi og forvaltning.

Kjappere og mer driftssikker
Endringen vil fjerne «cannot start app»-feilmeldingen flere AKS-brukere opplevde i sommer. Plattformen for øvrig vil se ut og oppføre seg som før (bare uten feil). Men hvordan foregår alt dette?

– Portalen drives på en annen måte enn den gamle AKS. Siden mer av databehandlingen foregår i minnet (det som på en PC kalles RAM) er den nye løsningen langt mindre sårbar for problemer i underliggende infrastruktur, altså disksystemene. Vi har mer kapasitet og kan bruke den smartere, oppsummerer Sunnevåg.

Meld eventuelle problemer
Teknologisjefen sier det fortsatt vil være mulig å bruke gamle AKS for de som ikke får gjort jobben sin på den nye. (Man åpner den «innenfra», etter å ha logget seg på ny løsning). Innen få uker utfases imidlertid gammel AKS for godt.

– Det er veldig viktig at de som eventuelt har problemer med den nye tilgangen til Oslofelles feilmelder dette i BOKS så fort som mulig. Dermed får vi rettet opp det som eventuelt trengs, slik at vi alle kan nyte godt av en garantistøttet, oppgradert og forutsigbar arbeidsflate, sier Sunnevåg.

Se også
•   Driftsmeldinger

•   Citrix oppgraderes til ny versjon (20.4.2016)
•   Forbederlig optimist (27.6.2016)
•   Oppgraderer Exchange (11.2.2016)
•   Stoisk i stormen (15.12.2015)
•   Tre oppgraderinger i ett smekk (2.11.2015 )