Lanserer digital mannskapskontroll

Finansbyråd Robert Steen deltar 2. februar på den offisielle lanseringen av Selma, kommunens nye system for leverandøroppfølging og mannskapskontroll i bygg og anleggsbransjen. 

• Hvordan sikre seriøse leverandører på offentlige bygg- og anleggsoppdrag?

• Hvordan rette kontrollinnsatsen der hvor risikoen er størst?

• Hvordan ivareta kompetanse og fagutvikling for bransjen og for arbeidstakerne?

Dette er hovedinnholdet i fagseminaret UKE arrangerer 2. februar 13–16 i Strømsveien 102. Representanter fra BNL, Fellesforbundet, Skatteetaten og Oslo kommune vil belyse temaet fra sitt ståsted.

Hittil er 111 deltakere påmeldt. Om de ikke kommer for å få et glimt av finansbyråden eller avdelingsleder for Konserninnkjøp, ynder de kanskje å sjekke ut kommunens egne digitale mannskapskontrollsystem Selma.

Det norskutviklede systemet har vært i to måneders test på byggforetakenes anleggsplasser og vedlikeholdsoppdrag. Ved å knytte informasjon fra Arbeidstilsynets HMS-kort til inn- og utlogging på hvert enkelt oppdrag, får kommunen tilgang på data som kan utgjøre verdifulle innspill til for eksempel leverandøroppfølging og spørsmål fra offentligheten.

Og ved å sørge for at informasjonssikkerhet og personvern er ivaretatt, viser kommunen at offentlige aktører kan ta eierskap til infrastrukturen som kreves for å motvirke arbeidslivskriminalitet og skape en bedre bygg- og anleggsbransje.

Ennå er det ledige plasser, meld deg på her

Se også:
Byggebransjen stempler inn (1.9.2016)