Lær deg rekruttering

Å finne riktig person til rett sted er blant de viktigste lederoppgavene. Nå inviterer avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern til tredagerskurs for ledere som ønsker å bli sin egen virksomhets hodejeger.

birgit_aakre_mars2016_842

Svært mange ledere har en viss erfaring med rekruttering. Få kan sies å være eksperter på området. Fra strategi og planlegging til gjennomføring, evaluering og oppfølging, å rekruttere er en omfattende prosess og et svært viktig område innen virksomhetsstyring.

– Dette tilbudet er etterspurt i organisasjonene, og vi regner med bred deltakelse både fra nye og erfarne ledere i Oslo kommune. Nøyaktig tidspunkt for oppstart er ikke klart ennå, men vi kommer tilbake med mer informasjon så snart tilbudet er spikret, forteller avdelingsdirektør Birgit Aakre i HR-konsern.

Les mer om kurset her.

Din viktigste anskaffelse
Kurset vil gjennomgå de formelle og juridiske rammene rundt en rekruttering, og metoder, verktøy og teknikker som kan benyttes for å styrke kvaliteten i utvelgelsen. Det vil bli lagt spesiell vekt på hvordan rekrutteringsmodulen skal benyttes for å støtte og effektivisere rekrutteringen.

– Jeg anser effektivitet som særlig viktig når man snakker om rekruttering. Ingen av oss har ubegrenset med tid. Vi vil ha full klaff, både med søknadsteksten, utvelgelsen, intervjuene og ansettelsen. Vi skal spille godt sammen med de tillitsvalgte, kandidatene og eventuelle byråer vi henter hjelp fra. Å rekruttere er å anskaffe nødvendig kompetanse, og den viktigste ekspertisen skal sitte hos oss selv, sier Aakre.

Omdømmet påvirkes uansett
Selv om det er et mål å unngå tidsbruk på feil søkere, minner Aakre om at kommunens mål om å være en attraktiv arbeidsgiver har en videre betydning enn kunsten å finne Den rette.

– Kandidatene som ikke får jobben, så vel som eksisterende medarbeidere og også de som forlater oss, er med på å forme Oslo kommunes omdømme. Vi blir målt som arbeidsgivere hele tiden. Tenk på alle de som ser utlysningene uten selv å være aktuelle for stillingen. Rekruttering er en sentral del av det vi driver med, derfor mener jeg dette kurset er en fornuftig investering for alle virksomheter, sier Aakre.

Sertifiseringsordning i sikte
UKE arbeider også med et sertifiseringstilbud for ledere og HR-medarbeidere, som vil profesjonalisere rekrutteringsprosessene i enda større grad.

– Her vil vi legge inn ulike rekrutteringsverktøy og personprofilprogrammer i samarbeid med eksterne leverandører, sier Aakre.

Hva mener du?
Hva skal til for å gjøre oss enda hvassere på rekruttering – og Oslo kommune til en mer attraktiv arbeidsplass? Benytt kommentarfeltet og si din mening.