– Lær av læringsnæringen

27. november arrangeres neste Møteplass for innovative anskaffelser. – Denne gang skal vi hente erfaringer fra en spennende bransje, nemlig leverandørene av læringsteknologi, forteller Andre Joachim Frank i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Møteplass for innovative anskaffelser er et samarbeid mellom byrådsavdelingene, Bymiljøetaten, UKE og næringssamarbeidet Oslo Business Region. Påmelding til arrangementet, som finner sted på Mesh i Tordenskiolds gate, gjør du her.

andre_frank_moteplass_article_789
«KOM DEG TIL MESH!». Andre Joachim Frank i Konserninnkjøp stalltipser om ditt neste innovasjonsforum.

Jakten på det innovative
Forumet ble arrangert for første gang i november 2014, og skal være en læringsarena der ulike aktører kan møtes, få kunnskap om innovasjonsvennlige prosesser, spre erfaringer og utvikle innovative modeller for anskaffelser.

– Tidligere fora har vært mer rettet mot velferdsteknologi eller det generelle samspillet mellom leverandør og oppdragsgiver. Denne gangen er temaet læringsteknologi, men målet er det samme som alltid: Å finne ut hvordan vi kan drive frem bedre og mer innovative anskaffelser, sier André Joachim Frank i Konserninnkjøp.

EdTech i vinden
Bladet Utdanning har i siste nummer et åtte siders oppslag om læringsteknologi – eller EdTech, som det kalles på leverandørspråk.

Den redaksjonelle vinklingen er spørsmålet om hvorvidt teknologiske nyvinninger vil revolusjonere måten vi lærer på.

Anskaffelser på høyt nivå
Sikkert er det imidlertid at utdanningssektoren har gjennomgått en betydelig teknologisk utvikling, fra glosebok og tavlepasser til smartboards, VR-briller og et utall apper for alt der i mellom.

– Vi skal ikke fortape oss i utdanningsspesifikke problemstillinger, og heller ikke være en utstillingsmonter for EdTech-selskapene. Snarere skal vi hente erfaring fra en sektor i rivende utvikling. I følge Ibis Capital vil det globale utdanningsmarkedet være på 6300 milliarder dollar i 2017, så det er mye innkjøpsfaglig «mat» å hente innen læringsteknologi, sier Frank.

27. november er altså tiden (9–12). Stedet er kontorfellesskapet Mesh i Tordenskiolds gate 3. Påmelding gjør du her.

Se også
•    Hvor innovative kan vi være? (25.3.2015)
•    Kunsten å snakke med leverandøren (5.6.2015)