Kurs i ressursforvaltningsmodulen

Liker du prinsippet om å registrere data én gang, for så å gjenbruke dem senere? Bruk elektronisk overføring av kandidatinformasjon og CV når du ansetter.

Ressursforvaltningsmodulen i HR-systemet er «limet» mellom rekrutteringsmodulen og de øvrige modulene. I tillegg ligger malene for ansettelsesavtaler i modulen. Bruk av modulen vil dermed både effektivisere ansettelsesprosessen og redusere dobbeltregistrering.

HR-forvaltning registrerer økt interesse for bruk av modulen, og vi inviterer derfor til kurs for virksomhetenes superbrukere.

Følgende kursdager er satt opp

  • Onsdag 20. mai
  • Torsdag 21. mai
  • Onsdag 27. mai
  • Torsdag 28. mai
  • Fredag 29. mai

Kursene har en varighet på 6 timer og vil foregå som en kombinasjon av presentasjon av løsningen og oppgaver i HR-systemets kursmiljø. Hvert kurs har plass til 12 deltakere, og vi anbefaler at minimum to fra virksomheten deltar. For påmelding til kurs følg denne lenken. På slutten av kursdagen vil det også bli mulighet for å jobbe med egne saker i produksjonsmiljø.

Etter kurset skal deltakerne ha kunnskap på superbrukernivå og kan lære opp sine ledere i bruk av ressursforvaltningsmodulen.

For at modulen skal bli et effektivt verktøy er det viktig at rekrutteringsprosessen og rutinene i egen virksomhet er avklart, og at det er tatt stilling til hvem som har de ulike fullmaktene i ansettelsessaker i virksomheten. Vi anbefaler at ressursforvaltningsmodulen tas i bruk av motiverte piloter i virksomheten, slik at interne rutiner kvalitetssikres.

Kursansvarlig er Grethe Foss, HR-forvaltning, UKE.

For påmelding følg denne lenken. Påmeldingsfrist er 10. mai 2015.

Mer om ressursforvaltningsmodulen.