Kurs i digital mannskapskontroll

Snart kan du igjen melde deg på opplæring i bruk av Selma, kommunens system for mannskapskontroll og leverandøroppfølging i bygg- og anleggsbransjen.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Jobber du med innkjøp i Oslo kommune, jobber du med leverandøroppfølging. Enten du anskaffer PC-er, kontorstoler, helsetjenester eller prosjektledelse; kontrakter må ettergås. Leveranser må følges opp.

Utfordringene er ulike fra bransje til bransje. Risikoen for sosial dumping og annen type arbeidslivskriminalitet er tradisjonelt knyttet til servering, renhold, transport og bygg og anlegg.


MANUELT ARBEID. Lister som dette er avgjørende på alle byggeoppdrag, men Kathrine Steen Andersen i UKE Konserninnkjøp vil helst se dem bortdigitalisert. – Med Selma ser vi alle håndverkere fra alle underleverandører på alle byggeplasser i sanntid, sier hun.

Dette er bakgrunnen for at Oslo kommune har begått et kvantesprang i digitaliseringen og utviklet Selma; en selveid infrastruktur for kontroll og registrering av små og store kommunale oppdrag.

Ikke (lenger) helt A4
Byggforetakene i kommunen har testet systemet siden i fjor høst, og nå er det lansert til full utnyttelse for alle kommunens virksomheter. Alle prosjektledere, innkjøpere, kontrollere eller andre med byggherreansvar inviteres nå til introduksjonskurs i bruk av verktøyet.

– Kurset koster 800,- kroner og arrangeres i våre lokaler i Strømsveien 102. Vi startet opp med to kursdager i mars/april, og setter opp flere så snart disse fylles opp, sier Kathrine Steen Andersen i UKE Konserninnkjøp.

Alle virksomheter kan få tilgang
– Hva med oppdragsgivere fra bydeler og andre virksomheter som kanskje ikke har ansvar for store anleggsoppdrag, men som benytter kommunens tømrer-, rørlegger og elektrikeravtaler. Skal de også melde seg på Selma-kurs?

– Ja, kurset er for alle med kontraktansvar for oppdrag innen renhold, håndverk og bygg og anlegg. Sistnevnte er kanskje viktigst i første omgang, men Selma er et effektivt verktøy i all leverandøroppfølging som involverer mannskapskontroll. Kontrakten vår inkluderer alle kommunens virksomheter, så det er bare å kaste seg på, oppfordrer Andersen.

Se også:
Sammen om Selma (3.2.2017)
Byggebransjen stempler inn (1.9.2016)
Kan redusere arbeidslivskriminalitet (11.2.2015)
Nytt hinder for useriøse aktører (Rørfag, 6.2.2017)
Seriøs oversikt i Oslo (Byggmesteren, 3.2.2017)
Oslo med nytt verktøy i kampen mot sosial dumping (Anbud365, 16.2.2017)


FAKSIMILE.
Bildet viser utsnitt av Selma/HMSREG (leverandørens navn på løsningen). Kontakt konserninnkjøp for mer informasjon.