Kunsten å snakke med leverandøren

– Våg å løsne opp på kravspekken, var budskapet fra kommunaldirektør Arild Sundberg på møteplass for innovative anskaffelser i regi av Oslo kommune.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo kommune tar mål av seg til å bli nordensmester i innovative anskaffelser. En plan som, dersom vi lykkes, vil føre oss like til verdenstoppen på området, i følge ordstyrer og daglig leder i medarrangør Oslo Business Region, Fredrik Winther.

– Jeg kan bekrefte at kommunen er på riktig spor. Innovasjon er høyere på dagsorden hos kommunens innkjøpere, men vi trenger flere møteplasser. Leverandører og bestillere trenger kort og godt å få hverandre i tale, sa Winther.

francis_accenture
INNOVASJON. Francis D’Silva i Accenture fortalte blant annet om gjenbruk av datainfrastruktur i Randaberg kommune. – Når du først har bygget en motorvei, hvorfor ikke la offentlige kjøre der også, uttalte D’Silva.

Raskere hester
Men hva er innovasjon i offentlige anskaffelser? Er det ikke bare et annet ord for kvalitet – å gjøre ting på en bedre måte? Fra powerpointene på kommunens innovasjonsmøteplass kunne vi blant annet se luringen Henry Fords syn på saken: «Hadde jeg spurt folk til råds, hadde svaret vært raskere hester».

– Innovasjon er med andre ord noe vi ikke vet hva er ennå?

– Det kan det selvsagt være. Noen ganger oppnår vi gjennom innovasjon såkalte disruptive forbedringer, altså en måte å gjøre ting på som er radikalt annerledes enn slik vi har tenkt tidligere. Mange av innovasjonene i den industrielle revolusjon er eksempler på dette, det samme kan vår egen NoDig-anskaffelse bli, forteller André Joachim Frank i Utviklings- og kompetanseetaten.

sundberg_innovasjon_artikkel_2
UT I VERDEN. All ny teknologi bør ha mål om å nå ut i det internasjonale markedet, anser Odd Arild Lehne i Oslo Medtech.

Hva vi ber om og hva vi vil ha
Andre ganger kan innovasjon simpelthen avstedkomme kontinuerlig utvikling, altså at noe gjøres billigere, raskere, bedre eller større enn før. Et viktig tema hos flere av innlederne på innovasjonsmøteplassen var effektiv leverandørdialog som nøkkelen til innovasjon.

– Vi kommunale innkjøpere er veldig opptatt av kvalitetssikring. Noe som er forståelig, vi har et stort ansvar og mange som holder et øye med oss. Men det blir galt når det medfører at vi overdriver spesifiseringene i konkurransegrunnlagene. Det er nemlig ikke alltid at det vi ber om er nøyaktig det vi vil ha, innledet kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans, Arild Sundberg.

Ikke best i alt
Kommunen må i stedet fokusere på å formulere og formidle behovet vårt, det vil si kommunens eller innbyggernes behov. For deretter å sende utfordringen om å finne den beste løsningen ut i den store verden, altså til leverandørmarkedet.

– Leverandørdialog har tidligere hatt en litt skummel klang blant oss byråkrater, for vi skal ikke ha for tette bånd med enkeltleverandører. Men så lenge den samme informasjonen gjøres tilgjengelig for alle, så lenge alle gis like muligheter til å delta, kan du snakke så mye du vil. Og vi trenger kreativiteten utenfra, vi må innse at vi ikke er verdens beste på å spekke ting i detalj, sa kommunaldirektøren.

Standardisering er tingen
Sundberg mener kommunens satsing på standard kravspesifikasjoner er en suksessfaktor for innovasjon.

– Jo tydeligere og kortere vi fatter oss, jo bedre liker leverandørene oss gjerne. Det innebærer en erkjennelse av at de er bedre enn oss på å definere løsninger, mens vårt ansvar primært er å løse behov. Når inntrykket får festet seg om at Oslo kommune ikke er en detaljstyrende bestiller, kommer gjerne de skikkelig gode løsningene, sier Sundberg.