KS Læring som nyansattkurs

Helseetaten er i full gang med å forbedre, standardisere og digitalisere introduksjonsprosessen for nye medarbeidere. Som en av pilotene for å teste ut KS Læring i Oslo kommune lager de skreddersydde opplegg med utgangspunkt i egne behov og erfaringer fra resten av Kommune-Norge.

– Vi er en stor organisasjon, med mange ledere spredt rundt i kommunen. Turnoveren er merkbar, vi har nye folk inn dørene hele tiden. Og alle lederne har introduksjonsmateriell, men det er for ulikt til å samles i en god brosjyre. Det blir for lenge mellom nyansattdagene.

Velegnet for digitalisering
Det er Cecilie Porsmyr som snakker, HR-sjef i Helseetaten. Med 850 ansatte og 70 ledere skulle en tro det var nok å henge fingrene i. Samtidig er problemstillingen allmenn. Hvor godt forvalter vi den ressursen som kommunens nyansatte tross alt utgjør?

– Introduksjonsprogrammene for de som er ny i Oslo kommune er en rutine vi mener er svært godt egnet for digitalisering. Så mye er likt, vertikalt og på tvers av ulike virksomhets- og avdelingsbokser. Og så mye godt materiale er tilgjengelig lokalt, sier Porsmyr.

Erfaringene deles
Samtidig som hver nye medarbeiders behov er unikt. En velprøvet e-læringsplattform for Kommune-Norge koblet opp mot den enkelte virksomhets spesielle behov fremstår som en no-brainer.

– Vi er veldig glad for Helseetatens pilotarbeid med KS Læring for nyansatte. Her henter de erfaringer resten av kommunen kommer til å få glede av, sier avdelingsdirektør Birgit Aakre i UKE Konserntjenester – organisasjon og ledelse.

E-læring av det meste
Når byrådet dessuten har foreslått å avsette midler til utvidet bruk av kompetansemodulen i revidert budsjett, gir det store muligheter for digitalisering av hele spekteret av HR-prosesser.

– I løpet av høsten kan kompetansemodulen brukes i nye kombinasjoner med KS Læring, noe som gir spennende muligheter for HR-ledere som er lette på foten.

– Som …?

– Som for eksempel prøvetidsoppfølging, medarbeidersamtaler, utviklingsplaner og turnusplanlegging. Når vi får den første integrasjonen mellom KS Læring og kompetansemodulen på plass, vil gjennomførte kurs føres tilbake til den enkeltes CV. Med full bruk av kompetansemodulen vil ledere og medarbeidere få full oversikt over planer, status for gjennomføring i KS Læring og verktøy for rapportering og oppfølging, sier Aakre.

Styres av lokalbehovene
– Vi benytter Lego-prinsippet i piloteringen vår. I stedet for å bygge noe som er veldig stort og fjongt og dyrt og fancy, setter vi sammen bit for bit. Vi har snakket med de ulike seksjonene og avdelingene og spurt hva de har og hva de trenger. Det er veldig stor entusiasme, særlig når man ser hvor enkelt det er å dele og gjenbruke egen og andres material, sier Porsmyr.