Krisetester kommunens IT

I høst kjøres en omfattende stresstesting av kommunens servere, nettverk og fellessystemer. – Dette er ikke uten risiko, men vi har alle mann på dekk, sier teknologisjef Tor Arild Sunnevåg.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Utviklings- og kompetanseetaten har gjennomført omfattende rettinger og oppgraderinger på IT-plattformen i løpet av de siste årene. Noe har vært planlagte forbedringer, annet har vært knyttet til feilsituasjoner. Høstens store øvelse er første gang hele plattformen testes for feil i et kontrollert miljø.

Spent, men fattet
Teknologisjef Tor Arild Sunnevåg innrømmer at det er litt «sommerfugler» involvert i planleggingen av den store øvelsen.

– Dette fordi den involverer systemer og infrastruktur med stor kompleksitet. Testen skjer «nedenfra og opp» for å kontrollere hvordan ulike feil i datasentrene påvirker systemene. Det er første gang vi gjennomfører en så utførlig test, men vi har full bemanning fra både UKE, driftsleverandør og virksomhetene for å korrigere dersom utilsiktede feil oppstår, sier Sunnevåg.


SVARTE SKJERMER. Det er mye knapper og kabler på plass til den store krisetesten av kommunens IT-systemer senere i høst. – Dette rommet vil da være fullt av IT-nerder, opplyser Tor Arild Sunnevåg i UKE IKT.

Automatikk skal ta det meste
I langt de fleste tilfellene dreier det seg om å teste automatiske løsninger som trer inn ved feilsituasjoner. Dersom disse fungerer som de skal, kommer ikke systemene til å gi fra seg så mye som et *hikk* for oss sluttbrukere. I andre tilfeller testes menneskelig responstid og løsningsevne.

– Vi vil jo helst at slike feil avdekkes og korrigeres testhelgen fremfor på et mer tilfeldig tidspunkt der vi kanskje må vente på spesialistbistand, sier Sunnevåg.

Trengs ikke ekstra deltakelse
– Skal feil man melde i BOKS dersom man opplever feil i løpet av den aktuelle helgen?

– Ja, det må folk gjerne gjøre. Samtidig vil jeg anbefale ikke å legge den store fjernarbeidsdagen akkurat da. Vi har egne medarbeidere som har til oppgave å illudere ulike brukerbehov, så meld feil kun hvis du har problemer med å utføre nødvendige oppgaver. Du kan også kontakte UKEs beredskapsvakt på 23 47 70 70, sier Sunnevåg.

Venter seg mye læring
Han understreker at forberedelsene til testhelgen tilsier at det ikke er grunn til å vente seg problemer.

– Som alltid med beredskapsøvelser gjelder det at man lærer av de kritiske situasjonene. Det gjelder konkret problemløsning, kommunikasjon, dokumentasjon og videreutvikling. Jeg er spent på å se hvordan systemene våre reagerer på testingen, og glad for at vi har tung kompetanse til stede uansett hva som inntreffer, sier Sunnevåg.

Se også:
Nytt om AKS, GPO, Fjarb og W10 (27.2.2017)
GPO-sletting kan gi forstyrrelser (13.9.2016)