Krever fullmakt

helene_ingfrid_boligbygg_843Oslo kommune har virkelig fått sving på fullmaktskravene, og mottar nå sanntids skatteinformasjon om både nye og eksisterende leverandører innen bygg og anlegg. – En ekstra trygghet, sier Ingfrid Dietrichson og Helene Stamnes i Boligbygg.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Ved anskaffelser innen bygg/anlegg, renhold, bilvask og håndverkertjenester skal det i Oslo kommune innhentes utvidet skatteattest fra samtlige leverandører og underleverandører. Attesten innhentes via en samarbeidsavtale kommunen har inngått med Skatt øst for å forebygge og redusere arbeidslivskriminalitet hos kommunens leverandører.

Tommel opp fra leverandørene
Noen virksomheter er imidlertid flinkere enn andre til å følge opp fullmaktskravet, og flinkest av alle er Boligbygg.

– Det er ingen tvil om at vi har fått mye nyttig informasjon fra den nye rutinen, og responsen fra leverandørene er også positiv. Folk ønsker jo å fremstå som seriøse, og jeg tror mange skjønner at en vanlig skatteattest gir svært begrenset informasjonsverdi, sier innkjøpsrådgiver Ingfrid Dietrichson i Boligbygg.

Bedre info, takk
Hun mener konkurransegrunnlagene på Kundeportalen godt kunne ha vært hurtigere oppdatert, og at informasjonen rundt de nye kravene gjerne kunne ha vært bedre.

– Og det er tungvint at fullmakten fortsatt må sendes per vanlig post, men dette hører jeg Skatteetaten håper å få inn i Altinn i løpet av året. Likevel: I tillegg til allerede gode rutiner, har vi fått et enda bedre verktøy siden vi nå får inn sanntidsinformasjon, sier Dietrichson.

Flere verktøy
Også obs-listen, som viser leverandører kommunens virksomheter bør være ekstra oppmerksomme på, har hatt vekst i omfang og bruk de siste månedene. Konserninnkjøp og virksomhetenes innkjøpere møtes i jevnlige erfaringsforum for å dele kunnskap om bekjempelse av arbeidslivskriminalitet.

– Vi har begge avvist leverandører på bakgrunn av informasjon fra utvidet skatteattest, både om hovedentreprenør og om underleverandørene. Men vel så viktig som avvisningen er at vi fremstår mer profesjonelle. Informasjonen fra utvidet skatteattest gir også et godt utgangspunkt for samarbeid mellom innkjøpere og byggefasekontroll, sier innkjøpsrådgiver Helene Stamnes.

Tøffe samtaler
De to er enige i at melding om skjønnsberegning er enda verre enn leverandører med restansemerknad.

– Er du skjønnslignet betyr det at du ikke har levert nødvendig informasjon til myndighetene. Og det kan noen ganger være tøffe samtaler å ta med leverandøren. Likevel er det viktigste å benytte seriøse hoved- og underleverandører, konkluderer Dietrichson.

Se også:
Utvidet skatteattest for eksisterende kontrakter (27.11.2015)
Fullmaktskrav inn i standardkontraktene (25.9.2015)