Krevende etikkrefleksjoner

Medarbeiderne i Plan- og bygningsetaten fikk kjenne på egne og hverandres grenser da de deltok på workshop om hverdagsetikk i regi av HR-konsern.

Etikk i Oslo kommune – verktøy og læremateriell

La oss si at du deltar på en stor konferanse. Det er på tide å dra hjem, og du får haik av en kollega fra en annen bydel, en du så vidt kjenner fra før. Vedkommende kjører fort – hele veien. 70 i 50-sonen. Mot slutten av turen blir dere stoppet av politiet, på et tidspunkt hvor farten bare var litt for høy.

Hva sier du? Hva om sjåføren var sjefen din? Datteren din? Hvilken betydning har begreper som lojalitet, lovlydighet, integritet, feighet og regelrytteri – for deg som menneske og som medarbeider i Oslo kommune.


HVA OM … Erik Endre og Kjetil Enger behandler et etisk minidilemma. I bakgrunnen: Kursleder Malin Guttormsen.

«Den som er veldig sterk …»
Plan- og bygningsetaten (PBE) har som kjent sin andel av publikumskontakt. Organisasjonen er blant de mest kjente av Oslo kommunes virksomheter, og «alle» ser ut til å ha en mening om gjengen som jobber der. PBE har makt. Det er mye penger involvert i arbeidet som gjøres av enkeltpersoner og team. Knallhard jus må veies opp mot publikumshensyn og etisk forsvarlighet.

Er medarbeiderne der moralske? Har de én gjeldende standard for hvordan man skal te seg og hvilke vurderinger som må ligge bak vedtak om avslag – eller hvordan man skal oppføre seg mot kollegaene sine?


BEHAGELIG TEMPERATUR. Fredrik Høgestøl og Malin Vinje Lorentzen-Lund følger med mens Kim Lien Ung forteller om en tvilsom seksjoneringssak.

Øvelse gjør etikkmester
Spørsmål som dette var del av oppvarmingen for samlingen om hverdagsetikk som HR-konserns Malin Guttormsen avholdt for PBE-enheten Delesak og seksjonering i samarbeid med enhetsleder Sofie Søiland. Teknisk avdeling bestilte lignende samlinger for alle sine fem enheter, etterfulgt av en fellessamling for hele avdelingen. Og som alltid når det gjelder størrelser som etikk og moral: Det finnes ingen fasit.

– Vi vil ikke leve i et samfunn med to streker under svaret når det gjelder etikk. Lover og regler er én ting, etikk er avhengig av omstendigheter. Men nettopp derfor trenger vi alle trening i å behandle dilemmaer, og vi trenger å gjøre det i fellesskap, sier Guttormsen.

Møtet med virkeligheten
Hun refererer til kommunens verdigrunnlag BRER, hvor den første er brukerorientering. Med utgangspunkt i etymologien bak ordet respekt; se på nytt, se bak overflaten, bestemmer hun at brukerorientering blant annet handler om å behandle alle likt og alle med respekt. Det nikkes rundt bordet. Likevel:

– For meg er det å kjøre for fort absolutt ikke greit, men jeg har lite sansen for å sladre. Faktisk har jeg opplevd en lignende situasjon før. Vi ble stoppet på vei mellom Oslo og Trondheim, og jeg må innrømme at alle mine forestillinger om rett og galt ble preget av møtet med den strenge politimannen, ansiktet hans 20 centimeter fra mitt. Du vet ikke hvordan du vil reagere før du står der, sier én.

– Jeg har vært redd flere ganger når jeg har sittet på i bil. Jeg hadde definitivt sagt fra, lenge før politiet kom. Men det hadde kanskje vært litt annerledes hvis det hadde vært sjefen som kjørte, sier en annen.


TØFFE AVGJØRELSER. Kim Lien Ung, Airin Francesca Manuli og Jens Kristian Hermansen hadde nok av eksempler å ta av.

Nyttig trening
Enhetsleder Søiland har inntrykk av at seansen ble tatt godt i mot hos medarbeiderne. Det var verdifullt å spisse det øvrige programmet mot sin egen hverdag, og hun stemmer i at PBE-medarbeiderne har svært godt av øvelse i dilemmahåndtering.

– Alle har en oppfatning av hvordan man skal man håndtere en vanskelig sak eller en krevende kunde, nettopp derfor er det verdifullt å diskutere dette i fellesskap. Deling av kunnskap og erfaringer gjør oss bedre rustet på sikt til å takle disse utfordringene. Det er og stor nytteverdi å vite at en ikke er alene, dette er noe alle kan møte i arbeidshverdagen, sier Søiland.

Hun har fått overveiende gode tilbakemeldinger på opplegget, særlig blir det trukket frem som positivt at man kunne diskutere ulike scenarier.

– Hvis jeg skulle endret på noe i ettertid, så er det tiden. Med teori og diskusjoner ble to timer litt i snaueste laget, sier enhetslederen.

Aktiv deltakelse
Seminardeltaker Erik Endre var overrasket over engasjementet blant seg selv og kollegaene.

– Det ble ganske opphetet debatt omkring en del spørsmål, noe jeg mener demonstrerer nytten av seanser som dette. Alle er enige i at vi ikke kan risikere etatens integritet, samtidig så har vi hver våre oppfatninger, og ingen omstendigheter er helt like. Slike øvelser er veldig nyttige, hvor vi ikke bare sitter passivt og hører på noen fortelle, men faktisk bryne oss på hverandres kompetanse, sier Endre.

Etikk i Oslo kommune – verktøy og læremateriell