Krafttak mot trakassering

I slutten av 2017 kom felleserklæringen fra partene i Oslo kommune og oppfølgingskravet om seksuell trakassering. – Nå tilbyr vi kurs for ledere, tillitsvalgte og verneombud, sier Jan Kyvik i UKE og Martin K. Johansen i FIN.

Hvordan håndtere varsling om trakassering, kursstart 16. oktober
Hvordan håndtere varsling om trakassering, kursstart 25. oktober
Forebygging av trakassering og uønsket atferd, kursstart 15. november

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Én ting er hva du gjør når du ser eller blir utsatt for uønsket oppførsel på jobb. Fra sjefen din, kanskje. En kollega eller noen du ikke engang kjenner.

Mot til å si ifra
Hva gjør du der og da; hvordan følger du opp og varsler, og til hvem? Hvor henter du motet fra, når og hvordan vet du at du har rett?

Dette er akuttbehandlingen av giftig arbeidsmiljø. #metoo-bevegelsen på sosiale medier har i løpet av det siste året vist oss at slikt er alt annet enn enkelt.

Trygghet på å bli støttet
For det er ikke på forhånd gitt at ens egen arbeidsplass har takhøyde og profesjonalitet nok til å støtte den som sier fra. Ytre motstand kan komme fra alle tenkelige lag oppover i hierarkiet, men også fra kolleger som ikke setter pris på en «festbrems». Kanskje yter en selv motstand nok i form av frykt og statususikkerhet.

Når sunt trumfer kjipt
Et godt arbeidsmiljø preget av åpenhet og tillit kan være en viktig faktor for forebygging og bekjempelse av trakassering. Når virksomhetene har etablert tydelige regler, vi stoler på og trives med hverandre, kveles uønsket adferd før den får oppstå. Og vi får gleden av å være gode eksempler for hverandre, snarere enn å bruke kreftene på å vokte og engste.


PÅ VAKT FOR ARBEIDSMILJØET. Jan Kyvik og Martin K. Johansen fremholder at ingen virksomheter i Oslo kommune kan tillate seg å la det skure på HMS.

Øker innsatsen
– Det er viktig å huske at Oslo kommune har plikt til å forebygge seksuell trakassering i henhold til likestillingsloven og arbeidsmiljøloven. Seksuell trakassering er altså både ulovlig, uetisk og uakseptabelt, samtidig som det siste året har vist oss at det faktisk skjer; i alle samfunnslag og på alle arenaer. Derfor øker vi innsatsen overfor kommunens ledere, sier Martin K. Johansen i Seksjon for personalledelse i Byrådsavdeling for finans.

Tilbudet gjennomføres som et blandet kurs med bruk av KS Læring, hvor deltakerne får oppgaver som gjennomføres før samling.

Tilbys også virksomhetsspesifikt
Del én, varslingshåndtering, gjennomføres 16.–17. oktober og 25.– 26. oktober. Del to, forebygging, gjennomføres 15.–16. november. Alle kurs avholdes i Fredrik Selmers vei 6. Målgruppen er HMS/HR-personell, ledere, verneombud og tillitsvalgte. Kurset er støttet med midler fra Opplærings- og utviklingsfondet, og dermed gratis for deltakere.

– Det er viktig for oss å få frem at tilbudene også kan gjennomføres spesifikt for hver virksomhet. Dette dreier seg om ganske seig materie, og for mange kan det være nyttig å kjøre en egen prosess hvor en jobber med bare ens egen organisasjon, sier Jan Kyvik i Organisasjon, kommunikasjon og ledelse i UKE.

Flere former for arbeidsmiljøgift
Og selv om #metoo hadde seksuell trakassering som tema, minner de to om at både lovverket og kursene omhandler alle typer trakasserende adferd. Utskjelling, utfrysning, overkjøring, usynliggjøring. Og generelt den vakre buketten av oppførsel man gjerne ser hos en person som tillater seg å bli utilbørlig beruset i jobbsammenheng.

– Både skikk og bruk, lovverk og kommunens retningslinjer tilsier at vi har et ganske omfattende ansvar overfor hverandre når det gjelder arbeidsmiljø. Den hyggelige delen av dette handler om å oppføre seg skikkelig og utføre oppgavene sine med redelighet og respekt. Den mindre hyggelige delen kan være å måtte sende hjem en kollega fra avdelingssamling eller rapportere overgrep. Kurset skjerper kapasiteten vår på begge områder, oppsummerer Kyvik.

Se også:
Navigasjonshjulet – refleksjonsverktøy for etiske dilemmaer