Kontaktet håndverker

Oslo kommune skal få samkjøpsavtaler på elektriker-, rørlegger-, blikkenslager, maler- og snekkertjenester. 24. juni møter kommunen firmaer fra alle bransjene for å brainstorme hvordan avtalene kan bli best mulig.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Invitasjonen gikk ut forrige uke: Kommunens representanter på den ene siden, og stort og smått av håndverksbedrifter på den annen. Det hele skal foregå på KS-senteret 24. juni klokken 9.

– Oslo kommune er til enhver tid byggherre på en rekke byggeprosjekter, ikke minst innen skole-, omsorgs- og boligsektoren. I tillegg har vi kontinuerlig behov for vedlikehold og oppgradering, så vi kan trygt slå fast at vi er en storforbruker av håndverkstjenester, sier avdelingssjef Kjetil Østgård i Anskaffelser og samkjøp.

kjetil_juni_artikkel
KALLER INN. – For det første vil vi vise oss frem til markedet. Dessuten ønsker vi innspill på hvordan avtalene kan innrettes, sier avdelingssjef Kjetil Østgård i Anskaffelser og samkjøp.

Partnerskap med de beste
Ikke minst de mange småoppdragene viser behovet for et nytt avtaleverk som sikrer lovligheten, forutsigbarheten og kvaliteten på alle kommunale oppdrag.

– Vi vet at det offentlige fortsatt har en vei å gå med hensyn til bruk av «grå» arbeidskraft og underleverandører som er krevende å følge opp. Vi har satt oss høye mål for bekjempelse av arbeidslivskriminalitet og bruk av lærlinger, og ønsker med dette å knytte de seriøse aktørene tettere til oss, sier Østgård.

Tidlig leverandørkontakt
Metodikken til dialogkonferanser av typen som arrangeres 24. juni er her til lands særlig kjent fra Nasjonalt program for leverandørutvikling. Dette er et KS/NHO-initiativ som skal fremme konkurranse, næringsutvikling og innovasjon gjennom mer aktiv bruk av offentlige anskaffelser.

– Formålet med å gå bredt ut er todelt: For det første vil vi vise oss frem til markedet. Synliggjøre for de beste i bransjene at her er det mulig å gjøre god butikk. I tillegg ønsker vi innspill på hvordan avtalene kan innrettes, altså hvordan vårt behov kan løses best mulig, sier Østgård.

Konferansen vil ha innledninger fra avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp og seksjonssjef Jan Tvedt i Utdanningsetaten, og faglige bidrag fra Oslo Håndverks- og Industriforening.

Se også
Skal verdsette fagkompetanse og gode lærlingeordninger (26.3.2015)