Konflikthåndtering til etterfølgelse

Astri Skar og Aud Fadnes inviterer kommunens ledere til todelt tredagssamling om konstruktiv, sosial og produktiv konflikthåndtering. Første samling er 6. juni.

Informasjon og påmelding

Det finnes ikke arbeidsliv uten konflikt. Dette er som det skal være på en arbeidsplass med dyktige og ambisiøse fagpersoner. God dialog og påfølgende kvalitet skapes i brytningen mellom gode ideer og ulike perspektiver.


VEL FORLIKTE. Astri Skar og Aud Fadnes demonstrerer ulike måter å løse situasjoner på i kurset Konflikthåndtering i arbeidslivet.

Alle kan trene
Samtidig vet flere av oss at konflikt godt kan surne hen til å bli alt annet enn konstruktiv dersom faglige eller verdimessige motsetninger ikke blir håndtert hensiktsmessig. Enkeltpersoner, gruppedynamikk, ytre faktorer og svak ledelse utgjør fort en uheldig kombinasjon der dialog går i lås. Resultatet blir at folk snakker om, rundt og forbi hverandre, og antipatier gis forrang over faglighet. Hvordan unngå å havne der?

– Vårt utgangspunkt er at alle har nytte av å bli bevisst egen konfliktstil. Leders måte å håndtere konflikter på vil direkte og indirekte påvirke hvordan konflikter blir forstått og håndtert på arbeidsplassen. Vi skal trene i å håndtere konflikter før de låser seg, ved å utnytte energien som ligger i alt konfliktstoff, til beste for arbeidsmiljøet og tjenesteleveransene, sier Aud Fadnes i Konserntjenester – organisasjon og ledelse (tidligere HR-konsern).

Kostbare konflikter
Kollega Astri Skar påpeker at det er skam og usikkerhet knyttet til arbeidsplasskonflikter. I slike situasjoner er det ikke sjelden at problemer får anledning til å vokse seg større enn de trenger, fordi konflikter oppleves ulikt og kan sette i gang sterke følelser hos oss mennesker. Slike følelser er ikke alltid like lett å håndtere konstruktivt.

– Det er lett for ledere å vie oppmerksomhet mot medarbeidere og miljøer der samarbeidet er godt. Men konflikt i ukontrollert vekst kan fort bli veldig dyrt, uansett hvordan man måler. Som leder har man ikke noe valg, konflikter må håndteres. Og jo tidligere man er på, jo bedre er sjansen for suksess, sier Skar.

– Ut på gulvet
Tredagerskurset tar i noe grad utgangspunkt i formalia og hvilke plikter og ansvar blant annet arbeidsmiljøloven pålegger oss som ledere. Men størstedelen av innholdet er utforskende på egen konfliktstil og ulike metoder for tilnærming: Her skal det trenes!

– Det er ikke til å komme bort fra: Vi skal utfordre oss selv med øvelser og trening i mindre grupper. Man lærer ikke konflikthåndtering av å sitte og lytte til en foredragsholder, fastslår Fadnes.

Bevisst det ubevisste
De to understreker at det ikke trenger å bli kleint og ubehagelig bare fordi et tilbud er praksisnært og case-basert. Øvelsene handler om å bli mer bevisst på sine egne mekanismer og hvilken roller man gjerne spiller i en konflikt.

– Ledere er som de fleste av oss andre. Mye av det vi kommuniserer er ubevisst. Slik kan man også bidra til å forsterke eller forverre en konflikt. Det er svært sjelden at bare én person eller én part er ansvarlig for en konflikteskalering. Vi skal hjelpe hverandre til å utvikle raushet og selvinnsikt slik at vi ser vår egen rolle og vårt eget bidrag klarere, sier Skar.

– Dagens arbeidsliv preges av så mye endring og nye styringssignaler at konflikt og ulike typer motstand er vanskelig å unngå. Det er først når vi mennesker får innsikt i eget konfliktmønster og hvordan konflikten påvirker omgivelsene – at vi kan gå inn på et tidlig stadium og slik være i forkant når konflikter er på vei til å utvikles. Kurset gir deg verktøy i å få det beste ut av mannskapet ditt, nærmest uansett om dere er vant til høyt eller lavt konfliktnivå, oppsummerer Fadnes.