Kommunen spør – byen svarer

Sent i går ettermiddag gikk Oslo kommune ut med spørsmål om dugnad for innkjøp og innsamling av smittevernutstyr. Et knapt døgn senere har mer enn 470 bedrifter og enkeltpersoner meldt seg til tjeneste.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

suppliercovid19@uke.oslo.kommune.no er felles kontaktpunkt for innsamling av smittevernutstyr til Oslo kommune

FULLT I INNBOKSEN. Hele 477 henvendelser om tilgjengelig smittevernsutstyr er kommet til kommunens nyopprettede e-postadresse i løpet av mindre enn ett døgn. – Vi tar gjerne imot enda flere, så spre ordet, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

– En prekær situasjon
Som resten av landet trenger Oslo kommune mer smittevernutstyr for å beskytte både brukere og ansatte mot smitte. Sykehusinnkjøp har det overordnede ansvaret for å anskaffe og fordele det nasjonale forrådet av smittevernsprodukter mellom kommuner og helseforetak.

I tillegg gjør flere kommuner, blant annet Oslo, selvstendige initiativ for å skaffe til veie livsnødvendig utstyr. Arbeidet koordineres av UKE i samarbeid med Helseetaten og Byrådsavdeling for eldre, helse og arbeid.

– Vi er i en prekær situasjon med hensyn til engangsprodukter som hansker, smittefrakker og munnbind. Som vi kan lese i avisen, har problemstillingen både praktiske, handelspolitiske og juridiske implikasjoner. Da er det desto viktigere at vi klarer å snu oss kjapt og møte situasjonen på dens egne premisser, sier avdelingsdirektør Gunnar Wedde i Konserninnkjøp.

Elbilen får kjørt seg
Avdelingen svarer nå ut hver og en av henvendelsene, i tillegg til å føre intens dialog med kjente leverandører og andre offentlige helseinstitusjoner. Teamet som vanligvis driver stedlig kontroll av kommunens byggeplasser i tråd med Oslomodellen er beordret til å gjøre den fysiske innhentingen av små og store smittevernskvanta.

PÅ NYE VEIER. UKEs a-krimkontrollører Trond Håvard Søreng og Frode Løkken (her fotografert på et tidspunkt da det ennå var sørpe i Oslos gater) farter Østlandet rundt for å samle medisinsk forbruksmateriell til kommunens sykehjem, hjemmetjeneste og legekontor.

Tilbudene tikker inn
Wedde er rørt over den hurtige responsen fra innbyggere og leverandører.

– Vi har fått mye verdifull informasjon og gode tips og tilbud, både for import og innsamling av eksisterende lagre. Jeg kan for eksempel trekke fram L’Oréal Norge, som donerte en forsendelse med 100 000 engangshansker som opprinnelig skulle til norske frisører. Flere bedrifter og privatpersoner har meldt inn uåpnede pakker med munnbind, Antibac og andre kritiske produkter; dette setter vi enormt pris på.

7000 prosent påslag …
Han underslår likevel ikke en viss variasjon i kvaliteten. Noen henvendelser, både fra inn- og utland, er åpenbart useriøse eller svindelforsøk. Andre ser sitt snitt til å gjøre uforholdsmessig god butikk på koronakrisen.

– Jeg er overrasket over noen av innsenderne, for det dreier seg blant annet om kjente bedrifter som risikerer varemerket sitt ved å tilby skamløst høye priser. Én stor norsk aktør ville gjerne selge oss munnbind til 70 ganger markedspris. Slikt imponerer ikke, men i det store og hele er det flott å se hvor høyt dugnadsånden står i en slik situasjon, sier Wedde.