Kommunal selvtukt

– Nå håper jeg dere vil si at dette virker som science fiction, sier finansbyråd Robert Steen etter sin presentasjon på IKT-forum 22. november.

Presentasjonene fra IKT-forum 22.11.2016 (ligger på kommunens intranett)
• Program
• Finansbyråd Robert Steen
• Helseetaten, Runar Nygård
• UKE, Tor Fjellstad
• UDE, Bjørn Marthinsen

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Steen hadde akkurat delt sin visjon om en livsfasebasert innbyggerservice. En offentlig forvaltning som utnytter kunnskapen den har om innbyggerne til å tilby tjenester, snarere enn å levere på bestilling.

En kommune som er i forkant, som foreslår løsninger før problemet oppstår, som ikke trenger å være liksom-fortrolig i tonen, fordi den faktisk vet noe om hvem vi er og hva vi forventer.

ikt-forum_22-11-2016_finansbyrad_robert_steen_904
DIGITAL VEKKELSE. – Vi må ikke overlate den teknologiske transformasjonen til de private teknologiselskapene, sa finansbyråd Robert Steen.

En fremtid uten siloer
Visjonen var bygget rundt profilen Tim, som ble «født» sju og en halv måned for tidlig – ettersom dette var tidspunktet verden ble klar over ham gjennom registreringen av en positiv graviditetstest. Tim er et digitalt hode. Én del avatar, og like fullt et menneske av kjøtt og blod.

Kommunen der Tim bor kan tilby fødeavdeling, spedbarnskontroll, barnehageplass, fritidsaktiviteter, og etter hvert eldreomsorg uten at Tim eller noen i familien hans trenger å ringe rundt til bydelsavdelinger, kommunaletater, navnløse byråkrater og monstrøse organisasjonssiloer.

Han bor i en grønn, varm og rettferdig by, med plass til alle. Men det er ikke Oslo. Ikke dagens versjon av den, i hvert fall.

ikt-forum_22-11-2016_nygard_842
PILER MELLOM BOKSENE. Etatsdirektør Runar Nygård i Helseetaten leverte status for arbeidet med det offentlige Norges koordinering av helsetjenester. Det omfattende infrastrukturprosjektet eVIK.

Trang digitalfødsel
Steen fastslo, som flere av de innledende IKT-toppene på dagens forum, at Oslo kommune primært kjennetegnes av det motsatte av smart city-en Tim er så heldig å bli født inn i. Hos oss er det manglende samhandling som gjelder. Ikke av ond vilje; men det vil seg bare ikke, dette med datafangst og -gjenbruk her til gards.

– Det digitale skiftet er den største utfordringen for offentlig forvaltning noensinne, sa Steen.

De dramatiske ordene ble supplert av en billedcollage av Trump, Le Pen, «brexit», Geert Wilders, Alternativ für Deutchland og andre personifiserte tidstegn for en helt annen samfunnsutvikling enn den som beskrives i byrådserklæringen. Når tradisjonelle politikerne ikke klarer å være relevante, så taper de mot andre krefter.

ikt-forum_22-11-2016_marthinsen_905
SER FREMOVER. Bjørn Marthinsen, IKT-direktør i Utdanningsetaten, fastslår at anskaffelsen av kommunens digitale arkivsystem bare er første skritt mot gjenbruk og foredling av innbyggerdata.

«Fremtiden» er her
Forbindelsen til IKT-forum er selvsagt at teknologien som preger byen der Tim bor slett ikke er science fiction, men dagligdags for de fleste av oss. Problemet er at den ikke forvaltes av det offentlige, men av internasjonale teknologibedrifter som i løpet av de siste årene har bygget opp en kunnskapsinfrastruktur med potensial for å utfordre den vestlige velferdsmodellen.

For hvem vil vel betale for en enhetsskole, et kollektivnett, en fastlegeordning, pressestøtte og allmennkringkasting eller en offentlig IKT-infrastruktur når absolutt alle tjenester er tilgjengelig via smartklokken?

ikt-forum_22-11-2016_sundberg_906
ÅPNER PENGESEKKEN. Virksomheter med viten og vilje til digital omstilling har en venn i Byrådsavdeling for finans, her ved kommunaldirektør Arild Sundberg.

Mye godt nytt
Så skal det være sagt at forumet slett ikke var uten gode nyheter. IKT-direktør Tor Fjellstad i UKE kunne fortelle om nye og bedre PC-er, raskere og mer stabil infrastruktur og en driftsavtale i kjømda som støtter nødvendig konsolidering og standardisering.

Kommunaldirektør Arild Sundberg foredro om rause avsetninger fra tilleggsinnstillingen til økonomiplan 2017–2020. Budskapet var at byrådets satsingsområder gjennomgående støttes med kroner og øre.

Velferdsteknologisk informasjonsknutepunkt (eVIK) peker løfterikt frem mot slike helsetjenester vi kjenner fra byrådsvisjonen om Tim. Utdanningsetaten ser likeledes lys i enden av sin arkivtunnel, de er først i den kommunale løypa med å ta i bruk eArkiv, som én dag vil gjøre det mulig for Oslo-skolen og den tilhørende PP-tjenesten å benytte felles skjemaer.

ikt-forum_22-11-2016_fjellstad_906
BIMODAL IKT. Tor Fjellstad i UKE forteller om veien fra CPU-er, flops og megahertz til et regime definert av unike behov. – Denne reisen gjør litt vondt for oss som primært er vant til å tenke stabilitet, sier han.

Veien til digitalisering
Så hvor langt unna er vi en organisasjonskultur hvor moderne teknologi betraktes som et hjelpemiddel og ikke et hinder? Byråd Steen antydet et svar under henvisning til den populærvitenskapelige forfatteren Malcolm Gladwell: 10 000 timer med intensiv øvelse.

Spørsmålet tilhørerne selv måtte oppgjøre seg en mening om, er hvorvidt Oslo kommunes treningsregime nærmer seg slutten, om vi i det hele tatt er underveis, eller om veien til digital modenhet i sin helhet ligger foran oss.

Se også:
•   Livreddende grønn omstilling (27.5.2016)
•   – Digitalisering handler om mennesker (11.3.2016)