Kom på sikkerhetsseminar

Oktober og Nasjonal sikkerhetsmåned er rett rundt hjørnet. I år vil det bli arrangert seks seminarer med spennende temaer av dyktige foredragsholdere.

Av Emma-Marie Skattum

– Alle i Oslo kommune har ansvar for informasjon og trenger å vite hvordan vi sikrer den. Seminarene behandler ulike tema, slik at det skal være lett å finne et relevant tema som du er interessert i. Dessuten er seminarene gratis og korte for ansatte i Oslo kommune, sier Tone Bakås.

Se oversikt over alle seminarene og meld deg på her

Det første møtet finner sted tirsdag 3. oktober 13.30–15 i Strømsveien 102 på Helsfyr. Under finner du en oversikt over noen av seminarene.

Hverdagstrusler for informasjonssikkerhet – Tone Bakås og Espen Flereng (3. oktober)
Dette foredraget er relevant for alle ansatte, og Tone vil fortelle om både trusler man møter på jobb og i privatlivet. Hvordan forsøker kriminelle å svindle deg via e-post? Hvordan vet du at en lenke er trygg å klikke på? Hva er et godt passord, og hvordan skal du behandle det? I tillegg til truslene, vil Espen fortelle om en del av informasjonssikkerhetstiltakene vi har i kommunen, og hvorfor de er viktige.
Meld deg på her

Personopplysningslovens krav – Tobias Judin og Randi Blystad (12. oktober)
EU kommer med ny forordning (GDPR – General Data Protection Regulation), og Norge får ny personopplysningslov – hvordan vil dette påvirke vår arbeidsdag i kommunen? Tobias Judin vil fortelle om kravene, både de som er i dagens personopplysningslov og de nye som kommer gjennom GDPR. Hva må vi endre i våre arbeidsprosesser? Randi vil fortelle om pågående og kommende aktiviteter i kommunen på personvernsområdet – hvordan skal kommunen rigge seg for nytt lovverk? Hva vil kommunen gjøre felles og hva må virksomhetene ordne selv?
Meld deg på her

Utfordringer med sikker digitalisering – Torgeir Waterhouse og Steinar Skagemo (25. oktober)
Kommunen og resten av offentlig sektor er i gang med et digitaliseringsløp for svært mange av sine tjenester. Hvordan gjør vi dette på en sikker måte? Hva er utfordringene? Waterhouse bringer med perspektiver fra IKT-leverandører og hva hans organisasjon ser ute i resten av Norge, mens Skagemo vil bringe inn Oslo kommunes arbeid mer spesifikt, med hvordan de arbeider for å få til effektive digitale tjenester som både sikrer informasjon og personvernet på best mulig måte.
Meld deg på her