Klart for fritt dagsentervalg

Fra 1. april får alle utviklingshemmede med vedtak om dagsenterplass i Oslo kommune selv velge hvilken tilbyder de vil benytte. Kommunen har inngått tjenestekonsesjonsavtale med seks leverandører.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Ordningen med fritt dagsentervalg kom i stand etter den såkalte Tøyenavtalen i 2013, da byrådspartiene og SV ble enige om «å innføre fritt brukervalg på dagsenter, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende som etter vedtak skal ha dette tilbudet».

kerstin_brukervalg_ii
TILFREDS.
– Innen kommunal tjenesteyting er omsorg kanskje det feltet hvor enkeltmennesket har de beste forutsetninger for å velge selv. Den nye ordningen sikrer langsiktighet og stabilitet i tjenestetilbudet, sier Dybdal.

– Et løft
Leverandørene som har skrevet avtale om å tilby dagsentertjenester for kommunen er:

  • BAB Omsorg AS
  • Stiftelsen Ragna Ringdal dagsenter
  • Stiftelsen Radarveien dagsenter
  • Holmenkollen dagsenter og boliger
  • Conrad Svendsen dagsenter
  • Aurora Verksted SA

– At Oslo kommune endelig kan tilby dagsentertjenester med fritt brukervalg er utvilsomt et løft, og jeg håper alle vil sette pris på mulighetene dette gir, sier innkjøpsrådgiver Kerstin E. Dybdal Utviklings- og kompetanseetaten.

Dybdal har hatt koordineringsansvaret for den nye tjenestekonsesjonsavtalen, som fra 1. april altså erstatter den tidligere samkjøpsavtalen.

Høye krav
Fra 1. april skal hver enkeltperson som har vedtak om dagsenterplass kunne velge fritt blant tilbudet til de forhåndsgodkjente leverandørene som har fått tjenestekonsesjon.

– Vi har gjennomført en streng kvalifisering, hvor ikke minst kompetanse og bemanning, rutiner for informasjon, kommunikasjon og samarbeid med den hjelpetrengende er tillagt stor vekt. Det samme gjelder krav til individuell oppfølging og eventuell klageoppfølging. Vi har samlet leverandører som skal tilby tjenester kommunen kan være trygge på, sier Dybdal.

En tanke om “Klart for fritt dagsentervalg

  1. Tilbaketråkk: 1. april – en merkedag for utviklingshemmede og dagsentervalg | blogg-AvisN

Det er stengt for kommentarer.