Klart for felles håndverkeravtaler

Konkurranse for samkjøpsavtale på elektrikertjenester ble kunngjort tidligere i høst, rørleggertjenester rett før jul. – Maler/gulvlegger og snekker kunngjøres første kvartal 2016, sier prosjektleder Fredrik Herbern Schjelle i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Utviklings- og kompetanseetaten ved avdeling Konserninnkjøp utvikler og forvalter Oslo kommunes samkjøpsavtaler. Dette er gjensidig forpliktende rammeavtaler inngått med én eller flere leverandører av produkter og tjenester som benyttes av flere av (eller alle) kommunens virksomheter.

– Fra før har vi 65 avtaleområder på alt fra lyspærer til programvarelisenser. Samkjøpsavtaler på håndverkertjenester er noe det har vært stor etterspørsel i lang tid. Det samlede volumet er stort, markedet kan være uoversiktlig, og det er både forutsigbarhet og penger å hente på å inngå avtale med et knippe seriøse leverandører, sier prosjektleder Fredrik Herbern Schjelle i Konserninnkjøp.

handverksavtaler_fredrik_604_article
UTSTYRET I ORDEN. Prosjektleder Fredrik Herbern Schjelle i Konserninnkjøp gleder seg til kommunen får felles rammeavtaler på elektriker-, rørlegger-, maler-, snekker- og blikkenslagertjenester i løpet av året.

Lettere å være lovlig
Som den våkne Oslo kommune-medarbeider har fått med seg, er det nemlig ikke alltid like godt å vite om firmaet du har valgt til den lille strøjobben eller totalrenoveringen er hundre prosent i henhold til lov og forskrift. Da kan det være enklere å avrope på en ferdigforhandlet avtale, med forhåndsetablerte rutiner for rapportering og ettersyn.

– Det viktigste hensynet i de nye avtalene har vært å finne et system som dekker det enorme spennet i oppdragsstørrelse, i tillegg til at avtalene våre ikke skal virke konkurransevridende. Med elektrikeravtalene fant vi en god løsning på dette, som vi tar med oss videre i utformingen av konkurransegrunnlagene for maler, snekker og blikkenslager, sier Schjelle.

Ulike bransjer
– Er ikke malerbransjen i særstilling til for eksempel elektrikerne?

– Alle bransjene er ulike. Rørlegger- og elektrobransjen er utførlig regulert, med strenge krav til hvem som har lov til å utføre arbeid, sammenlignet med for eksempel maler og gulvlegger. Så det er både bransje- og markedsulikheter. Dette gjenspeiles i arbeidet vårt og hvordan samkjøpsavtalene skal innrettes, sier Schjelle.

Høye krav
– Hvordan har leverandørene reagert på kommunens initiativ?

– Veldig positivt, noe som er kult å se. Vi har vært ganske tydelige i formuleringen av krav til for eksempel lærlinger, underleverandører, elektroniske mannskapslister og rapportering fra disse og lønns- og arbeidsvilkår. Vi har både hatt felles dialogkonferanser og samtaler med enkeltbransjene, og særlig lærlingekravet blir tatt godt imot. De seriøse aktørene ser på lærlingeordningen som en viktig rekrutteringsarena, sier Schjelle.

Tidslinje, håndverksavtalene

1. kvartal 2016 2. kvartal 2016
Elektriker Januar: Kunngjøring av resultat Februar: Oppstart avtale Avtale i drift
Rørlegger Februar: Tilbudsfrist
Mars: Oppstart avtale
 Avtale i drift
Maler Konkurransekunngjøring Kunngjøring av resultat
Oppstart avtale
Snekker Konkurransekunngjøring Kunngjøring av resultat
Oppstart avtale
Blikkenslager Konkurransekunngjøring
(til vurdering)
Kunngjøring av resultat
Oppstart avtale

Se også