KGV til alle

Fra 1. juli 2018 er det pålagt å bruke verktøy for elektronisk konkurransegjennomføring ved anskaffelser over nasjonal terskelverdi. – Alle virksomheter kan knytte seg til vår avtale, sier Kathrine Steen Andersen i Konserninnkjøp.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Priser og detaljer for KGV-avtalen på intranett

Offentlige anskaffelser skal, som det står i Oslo kommunes anskaffelsesstrategi, være formålstjenlige og kostnadseffektive, og gi gode og samfunnsansvarlige løsninger på kort og lang sikt. For våre lovgivende myndigheter betyr dette blant annet at de skal være trygge, sporbare, grenseløse og grønne; kort sagt digitale.

Vi som jobber med innkjøp har fått definert en rekke digitalkrav via anskaffelsesregelverket som trådte i kraft i fjor. Sammenlagt innebærer disse at alle virksomheter som skal gjennomføre anskaffelser med forventet verdi over 1,3 millioner kroner trenger tilgang til et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).


UTLYSER DIGITALT. – Med EU-Supply er det enkelt å følge kravene til konkurransegjennomføring i det nye anskaffelsesregelverket, fastslår Kathrine Steen Andersen i Konserninnkjøp.

IT med någo attåt
For mange av oss er imidlertid saken godt og vel biff. Siden 2015 har kommunen hatt avtale med EU-Supply, selskapet som blant annet har gitt oss Doffin. P.t. er 23 av kommunens virksomheter tilknyttet.

– For virksomheter som ennå ikke har KGV er det mulig å kjøpe seg inn sammen med oss. Vi tilbyr en økonomisk fordelaktig løsning, inkludert et rammeverk av maler, prosedyrer, sjekklister og konkurransedokumenter, sier Kathrine Steen Andersen i Konserninnkjøp.

Kurs i mai, juni og juli
Hele ressursporteføljen er tilpasset Oslo kommune, med full anledning til å utvikle virksomhetsspesifikke dokumenter. Dette gjør det enkelt å starte opp, samtidig som man har gleden av å dele ens egne columbiegg med innkjøperkollegaer innen bygrensen.

– Alle brukere på kommunens avtale får tilbud om et to timers introduksjonskurs. Verktøyet er relativt intuitivt, så mer er egentlig ikke nødvendig. Ta en titt på intranettsidene våre for dager og tider, i tillegg til detaljer om hvordan man bestiller, sier Andersen.

Se også:
•  Tilbyr konkurransegjennomføringsverktøy (2.9.2016)