Kan ting anskaffes mer rettferdig?

Det er spørsmålet på dagsorden for frokostmøtet «Rettferdig handel i anskaffelser» tirsdag 25. oktober i Strømsveien 102. Finansbyråd Robert Steen innleder.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Oslo er Norges Fairtrade-hovedstad, vår automatkaffe er UTZ-sertifisert og CO²-kompensert; vi er kollektivt forpliktet til FN Global Compacts ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljøhensyn og anti-korrupsjon; og vi stiller krav om rettferdig handel ved inngåelse og bruk av samkjøpsavtaler.

mariann_karlstad_rettferdig_handel_842 RETTFERDIG HANDEL. Mariann Karlstad i Konserninnkjøp gir tips til hvordan hver enkelt av oss kan gjøre mer samfunnsansvarlige innkjøp.

Mye er gjort på papiret
Rundskriv 30/2012 og 23/2013 beskriver en relativt stram praksis for hvorledes prinsippene for rettferdig handel skal gjennomsyre kommunale innkjøp. Og allerede i andre setning av byrådserklæringen slås det fast at styringen av byen skal være «basert på bærekraft, rettferdighet og fellesskap».

Hva innebærer det for deg og meg når vi skal bestille printerpapir eller kjøpe et undervisningsopplegg for nye medarbeidere? Hvilken relevans har rettferdig handel for hverdagen for oss som jobber i Oslo kommune, bortsett fra når vi spiser bananer?

– Vårt perspektiv i utviklingen av programmet til frokostmøtet 25. oktober er praksis og handlingsrom, nettopp fordi det er summen av valgene vi tar hver dag som bestemmer hvorvidt Oslo kommune er en rettferdig innkjøper eller ikke, sier Mariann Karlstad, fagkonsulent for samfunnsansvar i Konserninnkjøp.

Vektlegger det praktiske
I tillegg til finansbyråden byr frokostmøtet på konkrete innspill fra juristene i Konserninnkjøp, så vel som representanter fra leverandørsiden.

– Alle skal snakke om hvordan man bruker anskaffelsesprosessen til å stille leverandørkrav for å fremme rettferdig handel. Hvilke typer krav som fungerer og hvordan man kan påvirke et marked gjennom å stille krav. Rettferdig handel er ikke et nullsumspill, vårt mål er rett og slett å forandre verden litt hver gang vi gjør en anskaffelse, sier Karlstad.

Styreleder i Fairtrade Oslo og en representant for Initiativ for etisk handel vil også være tilstede.

Program og informasjon

Meld deg på her

Se også:
Spør ikke hva rådhuset kan gjøre … (25.4.2016)