Kan redusere arbeidslivskriminalitet

Oslo kommune er i ferd med å etablere rammeavtale for elektroniske mannskapslister ved alle kommunale bygg og anlegg. – Dette viser kommunen som en offensiv og ansvarlig samfunnsaktør, sier innkjøpsrådgiver Jørgen Iversen.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Byggherreforskriften fastslår at alle virksomheter som utfører arbeid på norske bygge- og anleggsplasser skal listeføre arbeidstakerne, enten disse er norske eller utenlandske. Kravet gjelder for små og store oppdrag og enten virksomheten er et stort entreprenørkonsern eller enkeltmannsforetak.

jorgen_iversen_1347
OVERSIKT. – Innføring av elektroniske mannskapslister vil gi bedre mulighet til kontroll og ettersyn, samtidig som informasjonsinnhentingen gjøres mer effektiv, sier innkjøpsrådgiver Jørgen Iversen ved Konserninnkjøp.

Papir og blyant
Listen skal blant annet inneholde navn og fødselsdato på alle arbeidere, og organisasjonsnummer til hver arbeiders arbeidsgiver. Listene skal på oppfordring kunne fremvises til arbeidsgiver, verneombud og Arbeidstilsynet, og skal oppbevares i seks måneder etter at arbeidet er avsluttet.

Det er også krav om at alle arbeidere skal ha et identitetskort utstedt av Arbeidstilsynet med seg til enhver tid. Dette kortet er påført all informasjon som skal registreres i mannskapslisten. Alle kort har også registrert denne informasjonen elektronisk, noe som gjør det mulig å registrere listeinformasjon ved hjelp av en kortleser.

Les også: Setter nye krav (Finansbyråd Eirik Lae Solberg lanserer elektroniske mannskapslister, Dagsavisen, 10.2.2015)

Stort potensial for digitalisering
Inntil nå har det ikke eksistert noen fellesrutiner for slik elektronisk avlesning og lagring av mannskapslistene. Mange byggesteder benytter fortsatt manuelle lister, som både er mer utsatt for feilregistrering og gir færre muligheter for kontroll og gjenbruk.

– Elektroniske lister er riktignok beheftet med visse informasjonssikkerhetsutfordringer, avhengig av hvordan informasjonen skal brukes. Men det er uansett et stort potensial i å automatisere innhentingen av informasjon som kontrolletatene trenger for å motvirke arbeidslivskriminalitet, fastslår innkjøpsrådgiver Jørgen Iversen ved Konserninnkjøp i Utviklings- og kompetanseetaten.

Skal være i forkant
– Hvorfor er det Oslo kommune som tar dette initiativet?

– Som en av landets største byggherrer påhviler det oss et stort ansvar å være innovative og i forkant i arbeidet mot arbeidslivskriminalitet. Så må jeg understreke at elektroniske lister som sådan ikke er noe nytt, de fleste store byggeplasser i Norge benytter det allerede. Det viktige her er at vi vil innføre elektroniske lister på alt bygg og anleggsarbeid i kommunen, også de mindre oppdragene.

– Hvor langt er dere kommet i prosessen?

– Vi har nedsatt en arbeidsgruppe med representanter for de store kommunale aktørene, som Kemnerkontoret, Undervisningsbygg, Boligbygg og Omsorgsbygg, og har kontakt med Arbeidstilsynet og Skatt Øst. Prosjektet er forankret i Byrådsavdeling for finans, og vi tar sikte på å utlyse en anbudskonkurranse i løpet av våren, sier Iversen.

Konferanse 5. mars
Interessert? Delta på dialogkonferanse i Bjørvika Konferansesenter torsdag 5. mars 2015 (.pdf). Påmeldingsfrist fredag 27. februar 2015.

Trykk her for påmelding.