«Jeg tok kontakt med UKE for å få hjelp til en anskaffelse»

– Tidligere måtte man finne ut ting av seg selv. Det føles veldig trygt å ha noen som kjenner alt og som kan hjelpe oss å gjøre det riktig.

Av Nikolai Kobets Freund

Vi tok en prat med førstekonsulent Kjersti Ødegaard i Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, og Sosial- og eldreombudet i Oslo om deres opplevelse av å bruke avdeling for innkjøpstjenester i Utviklings- og kompetanseetaten for bistand til en minikonkurranse for renhold tidligere i år. Virksomhetene i Oslo kommune har lenge etterspurt hjelp til gjennomføring av konkurranser og innkjøp fordi mange mangler kompetanse og tid.

Ødegaard hadde opplevd UKE som noe tungrodd, uoversiktlig og treg da hun tidligere hadde behov for å få hjelp til en anskaffelse.

– Før måtte vi gjøre dette selv og det tok lang tid å få svar og vite hvem man skulle snakke med, mens nå var det ikke noen tvil, kunne Ødegaard fortelle. Det som er viktig for oss er avlastningen som vi har fått. At vi er trygge på at man følger regler og at skjemaer fylles riktig inn.

Innkjøpsrådgiverne har spisskompetanse og følger opp med sine vurderinger og anbefalinger. I Ødegaards tilfelle fant innkjøpsrådgiveren kostnadsbesparende fortrinn ved å se på ulike varigheter av leverandørkontraktene. Innkjøpsrådgiveren gjennomgikk også andre kostnadseffektive løsninger gjennom samskjøpsavtaler, og utarbeidet prisskjema og kravspesifikasjon.

– Du stilte veldig mange gode spørsmål til kravspesifikasjonen som vi ikke hadde tenkt på, og så gav du tips til andre samkjøpsavtaler som ikke vi var klar over som sparte oss for en del penger. Vi fulgte alle de anbefalingene som vi fikk fra dere, og nå er ting på plass. Vi er i gang med den nye renholdsavtalen og det har fungert kjempefint, sa Ødegaard fornøyd.

– Allerede etter én uke så var vi klare med tilbudsinnbydelse, prisskjema og kravspesifikasjonen. Og vi fikk inn mange gode tilbud, sa innkjøpsrådgiver Omar Attique fra UKE.

– Det gikk utrolig fort. Det tok jo bare én måned å få dette gjennomført, tilføyde Ødegaard. Vi er kjempefornøyde!

Oslo kommune bruker kr 175.000.000 årlig på renhold og har inngått rammeavtaler med ni leverandører innenfor renholdstjenester. Alle oppdrag med en anslått total kontraktsverdi over kr 100.000 ekskl. mva. må gjennom en minikonkurranse. Avdeling for innkjøpstjenester er spesialisert på anskaffelser i Oslo kommune. Tjenesten er definert som egenregi og virksomhetene kan derfor kjøpe direkte hos UKE uten konkurranse

Få hjelp av de som kjenner anskaffelser i kommunen best. Kontakt innkjøpsrådgiverne på minikonkurranse@uke.oslo.kommune.no eller se Oslo kommunes intranettsider for mer informasjon.

håndtrykk
SOLID SAMARBEID. Kjersti Ødegaard i Pasient- og brukerombudet i Oslo og Akershus, og Sosial- og eldreombudet i Oslo er godt fornøyd med samarbeidet med Omar Attique fra UKE.