IT-nytt for fjern og nær

Folk hadde samlet seg for å få med siste nytt om drifts- og utviklingsavtalene, systemkonsolidering, infrastruktur, tjenesteprising og kommunens digitalmaskot Tim. Andre fulgte med «via TV-skjermen».

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

154 deltakere våget turen til Oslo kongressenter for å bli med på høstens IKT-forum i regi av Utviklings- og kompetanseetaten og Byrådsavdeling for finans. 115 fulgte sendingen direkte via UKEs Youtube-kanal.

Spille hverandre gode
«Helt topp», «Fungerer utmerket», «Setter pris på det», «Veldig bra» var blant kommentarene underveis i sosiale medier.

Programmet var for øvrig fullmettet med informasjon om leveranser, perspektiver og forsetter om kommunens IT, med koordinering som det bærende for flesteparten av innleggene. «Dette kan vi ikke gjøre alene, alle virksomheter må delta» var parafrasert delpoeng for nær samtlige av innlederne.


SAMLER FAGMILJØER. – Vi har etablert et sterkt og samlet fagmiljø for informasjonssikkerhet for hele kommunen, i stedet for én her og én der. At vi vil få flere slike prosesser, er jeg helt sikker på, sa kommunaldirektør Arild Sundberg.

Forsamlingen bidro med gode spørsmål, og oppløftende kommentarer som til Maria Therese Sannas presentasjon av den nye driftsavtalen: «Dette ser veldig bra ut, og jeg vil bare ønske dere lykke til».

Å heve blikket
FIN hadde satt agenda for arrangementet, mens UKE arrangerte og koordinerte opplegget. UKE-direktør Marit Forseth var programleder, og førstemann på tapetet var kommunaldirektør Arild Sundberg.

Han sveipet hurtig over de viktigste digitaliseringsinitiativene, og oppfordret publikum til å huske at verden ikke bare er større enn den enkeltes prosjekt eller virksomhet, men også enn Oslo kommune. Effektive innbyggertjenester må bygges i samarbeid med øvrige offentlige instanser, ikke minst for å bistå statsdirektorater med å tenke helhetlig og utover egne fagsiloer.

Det falt også et kort hint om at modellen for finansiering av UKE er under utredning. Mandatet for dette arbeidet skal forankres mot byrådet, og vil pågå et godt stykke inn i 2018.


SAKTE I BAKKENE. Prosjektleder Lars Bjønnæs ga status på implementeringsprosessen for Acos Websak. Fortsatt er det tidlige dager, med UDE og UKE som pågående pilotprosjekter med planlagt avslutning i april/mai. Alle skal imidlertid på, og løpet for behovsbeskrivelse, forprosess, finansiering og ressursavklaring er beskrevet på prosjektsiden på UKEs intranett. Til høyre etatsdirektør Marit Forseth, som kunne informere om at UKE har som ambisjon å etablere Acos Websak som en av de første tjenestene på ny driftsplattform.

Nytt fra UKE
Marit Forseth og avdelingsdirektør i Kundekoordinering Ellen Bjelke informerte om spissingen av UKEs kundeoppfølging via etableringen av service manager- og key account manager-team. Og at den nye modellen for prising av IT-tjenester, gjeldende tilbakevirkende fra 1.1.2017, er vedtatt som en del av prissaken. Forutsatt uendret bruksmønster, blir det små endringer i totalkostnad per virksomhet.

– Kort fortalt vil kostnadene i større grad være knyttet til tjenestebruk, modellen er mer transparent og gjenkjennelig iht. markedsstandard. Virksomhetene kan i større grad legge til eller velge bort tjenester. En trend som vil ytterligere forsterkes mot slutten av 2018, når vi er godt i gang med transformasjoner i ny driftsavtale, sa etatsdirektør Forseth.

Hun varslet også nye priser for nettverk (IPVPN) i løpet av første halvår 2018.

Prosjektleder Pål Eirik Pettersen ga en meget effektiv statusrapport for moderniseringsarbeidet med sentral og lokal infrastruktur. Prosjektet har prioritert tjenestesteder med betydning for liv og helse, som nå er ferdig oppgradert. Lokal infrastruktur på øvrige tjenestesteder (UDE unntatt) er planlagt oppgradert innen sommeren 2018.

– For kommunens sentrale infrastruktur arbeider vi med en ny sikkerhetsmodell for systemklassifisering og en veileder for skytjenester som skal bistå virksomhetene i valg og vurderinger av nye tjenester. For øvrig jobber vi mye med rapporter og kapasitetsprognoser i forbindelse med infrastrukturdrift i etterkant av ny driftsavtale, sa Pettersen.

Forseth pekte på kommunens manglende styring av systemporteføljen. Med 800 systemer (en økning på 23 prosent de siste to år) fra 500 leverandører (ditto økning 12 prosent) blir forvaltning og drift av porteføljen kostbart og det blir vanskelig å holde oversikt over om vi etterlever regler og forskrifter, blant annet innen informasjonssikkerhet. Det store antallet integrasjoner som kommer med en stor portefølje senker også farten på digitaliseringen.


FIRE STORE. Geir Olaf Østebøvik redegjorde med stolthet for kommunens avtale for utvikling av digitale tjenester og at denne kan brukes av alle virksomheter. Før hadde vi én god leverandør, nå har vi fire gode leverandører som kompletterer hverandre. UKE bistår i leverandørdialog og minikonkurransegjennomføring.

Godt nytt fra driftsavtalen
Summingen i salen må sies å ha tiltatt da det var på tide med statusoppdatering for anskaffelsesprosjektet for ny driftsavtale.

– Jeg kan ikke si noe om hvilken leverandør vi ender på, men meddelelsesbrev er på vei ut, sa prosjektleder Maria Therese Sanna.

Hun fanget forsamlingens oppmerksomhet med tilsagn om utvidet åpningstid for servicesenteret, forbedret tjenesteovervåkning og pakkeløsning for responstids- og ytelsesmålinger.

– Vi får også tilgang til leverandørens automatiserings- og selvbetjeningsplattform, der virksomheter kan få driftet enkelttjenester. Dette gjelder også skyløsninger innenfor Oslo kommunes sikkerhetsmodell. noe som langt på vei vil bidra til at vi kommer skygge-IT til livs, framhevet Sanna.

– Med selvbetjeningsfunksjoner trenger du ikke lenger å stå i brukerstøttekø for enkle admin-operasjoner, som filgjenoppretting, fortsatte hun.


LEVERANDØRUTNYTTELSE. Kommunens nye driftsavtale vil endre måten vi driver IT på. – Ved å utnytte leverandørens standardtjenester får vi mer tid til å levere verdiøkende tjenester til innbyggerne og hverandre, sa prosjektleder Marie Therese Sanna.

All produksjon flyttes
I tillegg vil avtalen gjøre tilgjengelig leverandørens standardmodell for identitets- og tilgangsstyring, samt sluttbrukertjenester, der medarbeidere utover i avtaleperioden får enhetsuavhengig tilgang til nødvendige kontorstøtteverktøy, applikasjoner, data og samhandlingsløsninger.

–  All ny tjenesteproduksjon etableres på leverandørens plattform fra våren 2018, og eksisterende tjenester transformeres over til leverandørens plattform frem mot 2021. Etter det tidspunkt eier ikke kommunen lenger infrastrukturen og er ute av datahallene. Dermed frigjør vi kapasitet til å flytte fokus høyere opp i verdikjeden, til forretning og tjenesteproduksjon ute hos virksomhetene, sa prosjektleder Sanna.

Ett ansikt, individuelt tilpasset
153 tjenestelanseringer er så langt status fra digitaliseringsseksjonen og prosjekt elektroniske tjenester. Torbjørn Moen har vært sentral i svært mange av dem, og han fortalte om arbeidet med å skjule offentlig sektors organisasjonskompleksitet for innbyggeren, slik at tjenestetilbudet fremstår tydeligere.

– Ved å utvikle på et mellomlag eller fellesfunksjonalitet skaper vi billigere og skalerbare innbyggertjenester i større tempo. Det viktigste laget mellom oss og kommunens innbyggere er Min side. Dette ble bekreftet da vi tidligere i høst vant Fyrlyktprisen, en av de gjeveste utmerkelsene en kan få innenfor digitalisering i offentlig sektor, sa Moen.


SKAFF DEG EN KAMERA. Leder for digitaliseringsseksjonen Trine Lind fremholder at det ikke er regelverket som eventuelt begrenser digitaliseringen. Hun beskrev hvordan videoopptak av brukertesting gir tyngde overfor beslutningstakere som motsetter seg digitalfaglige løsninger.

Mer i vente
Datadrevet veiledet dialog, ferdig integrert mot offentlige registre, har gjort det mulig å utvikle veiledningstjenester for søknad av blant annet skjenkebevilling (enkelt) og byggesaker (komplisert). Integrasjonene på Min side har også bragt kommunen langt frem i bruken av proaktiv varsling, for eksempel ved søknad om beboerparkering, innføring av eiendomsskatt, samferdselsutbygging og lansering av kommuneplan.

– Vi er også rett rundt hjørnet med lansering av bookingløsning for leie og utlån av lokaler, parker og gatestumper som innbyggere, næringsliv og frivillig sektor har interesse av; fellesløsning for alle kommunens tilskuddsordninger; Oslonøkkelen, fellestjenesten for alle kommunens digitale nøkler og for eksempel klippekort på Tøyenbadet, og Ny i byen, spesialversjonen av Min side for alle som er – vel, nye i byen, sa Moen.


WHERE’S WALLY. Torbjørn Moen i digitaliseringsseksjonen sammenlignet jakten på gode innbyggertjenester (pre Min side) med den velkjente øvelsen fra Martin Handfords barnebokserie.

Utvikling i presens
Tine Reuterdahl og Erlend Schei sørget for den ultimate programstigningen med sin avslutning på dagen. Som representanter for ORIGO:DIGI skisserte de sporene som koordineringsprosjektet for kommunens digitalisering arbeider etter.

Prosjektet har kommunehistoriens topptyngste styringsgruppe, med byrådslederen i spissen og finansbyråd og samtlige kommunaldirektører representert. Samtidig forsikres det at fremdriften preges av tillitsbasert styring og ledelse for å kunne drive utvikling i stor fart.

– Vi legger til rette for etablering av et utviklermiljø i kommunen, med rammer for arkitektur og helhetlig design av brukeropplevelse, sa Erlend Schei.


HURTEN, MEN IKKE STURTEN. Tine Reuterdahl og Erlend Schei i ORIGO:DIGI planlegger for høy utprøvingstakt, smidige metoder med få overleveringer og stor grad av åpenhet og tilgjengelighet.

Leve lenger hjemme
Prosjektet har valgt seg ut «parkinsonister» som en av de første innbyggergruppene å utvikle tilpassede tjenester for. Målet er å tilrettelegge for at folk skal bli i stand til å leve lenger hjemme.

– Parkinson er en sykdom som inntreffer ganske tidlig, en del av målgruppen vil være relativt digitalt modne, og tjenestene vil trolig være skalerbare til andre brukergrupper, sa Schei.

Se hele IKT-forum 4.12.2017 i opptak.

Se også:
• Origo-koordinatene samles (4.12.2017)
• – Sett i gang med tjenesteutviklingen (16.11.2017)
• Kommunal selvtukt (23.11.2016)
• – Digitalisering handler om mennesker (11.3.2016)

En tanke om “IT-nytt for fjern og nær

Det er stengt for kommentarer.