IPVPN: Gravingen kan begynne

I høst tas det første spadetaket som i løpet av neste år vil gi samtlige tjenestesteder mellom 100 Mbps- og 10 Gbps-forbindelse, med 4G mobil backup inkludert.

Se også:
Endelig IPVPN-avtale (6.5.2016)

På Kundeportalen kan du se bilder fra gravingen og følge mottaksprosjektets fremdrift

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Representanter fra IT-avdelingene i alle kommunens virksomheter fikk det glade budskap presentert i leverandøren Telenors storstue på Fornebu.

Digital grunnmur
De gjensidige godordene satt løst, og tilhørerne forsto at kjempeavtalen innebærer en vinn-vinn: Oslo kommune får en fantastisk infrastruktur å bygge innbyggertjenester på, Telenor utbygger og forsterker sin fiberdekning i hovedstaden.

– Vi legger fiber i hele byen, så vel som i marka og på øyene, sa salgsdirektør i Telenor Business Norge, Jan Georg Larsen.

ipvpn_tonetraa_jangeorglarsen_fornebu_843
AVGJØRENDE PARTNERSKAP. Salgsdirektør i Telenor Business Norge, Jan Georg Larsen, og avdelingsdirektør i UKE Kundekoordinering, Tone Traa, ønsket velkommen. Traa tillot seg å minne om viktigheten av god linjekapasitet for utvikling av effektive innbyggertjenester.

Fint med fiber
Selve formatet ble viet en viss oppmerksomhet. Fiber har nærmest ubegrenset kapasitet for dataformidling, opptil 100 Tbs (som er veldig, veldig mye), ikke minst er det stabilt og upåvirket av elektromagnetiske forstyrrelser.

– For oss i Oslo kommune er selvsagt det viktigste ved IPVPN-avtalen at den hever oss fra den nitriste, kobberbaserte dekningsgraden vi baserer oss på i dag, til en toppmoderne, skalerbar infrastruktur som gjør oss i stand til å bygge pålitelige, enhetsuavhengige innbyggertjenester i overskuelig fremtid, sa teknologisjef Tor Arild Sunnevåg i IKT-L i UKE.

Alle får oppgaver
Kundeportalen kan hver og en av oss etter hvert følge fremdriften til fiberutrullingen for kommunens 1200 tjenestesteder. Her fremgår det at det slett ikke er å lene seg tilbake, mens leverandøren tryller frem en mangedobling av nettkapasiteten vår.

– Hele organisasjonen må aktiviseres i arbeidet med å skaffe til veie grunnlagsdata, beslutninger, tilrettelegging, testing og godkjenninger. Den eksisterende infrastrukturen skal avvikles, og framdriften må være planmessig og effektiv for å sikre at plattformen er på plass ved utgangen av 2017, sier Pål Hammersmark, som leder mottaksprosjektet for kommunen.

Rekkefølgen ikke bestemt
Det er allerede klart at gravebehovet blir enormt i forbindelse med IPVPN-prosjektet. Selv enheter som har fibertilknytning i dag kan risikere å måtte slippe til minigraverne, ikke minst fordi noen spesielt viktige lokaler får innlagt alternative linjer for å sikre tilgjengelighet.

– Den nøyaktige rekkefølgen for utrulling er blant annet avhengig av gravetillatelser og entreprenørenes planlegging, så vi kan dessverre ikke tidfeste hver enkelt installasjon ennå. Men vi kan love at fremdriftsplanen blir kommunisert til virksomhetene når den foreligger fra Telenor, slik at hver enkelt virksomhet kan planlegge den lokale tilretteleggingen, sier Hammersmark.

Se også:
Endelig IPVPN-avtale (6.5.2016)
Oslo tar digitalt sjumilssteg (Computerworld, 11.5.2016)
IPVPN på Kundeportalen