Inviterer til HR-fagdag

«Samhandling i alle ledd» er overskriften for HR- og ledelsessamlingen på Quality Hotel 33 på Økern 7. juni.

Program og påmelding

Arrangementet er arvtakeren til personalfaglig seminar, som de siste tolv årene har blitt avholdt på Kiel-fergen.

– Vi krympet det hele ned til en éndagssamling for å få med oss flere og effektivisere tidsbruken. Nettverksbygging har imidlertid alltid vært sentral for personalfaglig seminar, og dette skal vi bevare i HR-fagdagen. Derfor inviterer vi alle deltakere til å henge igjen etter programslutt og mingle utover kvelden, sier Odd Gunnar Heimdal i Konserntjenester – organisasjon og ledelse (tidligere HR-konsern).


BRINGE SAMMEN. – Oslo kommune er én arbeidsplass, og vi burde trekke nytte av hverandre i det krevende arbeidet med omstilling, attføring og generell personalforvaltning, sier en av arrangørene  Odd Gunnar Heimdal i Konserntjenester – organisasjon og ledelse.

Praksisnært
Formålet med dagen er å inspirere og øke kunnskapen om hvordan kommunens virksomheter kan styrke samhandlingen sett fra et personalomstillingsperspektiv. Programmet og temaene er praksisnært for å benyttes operativt i deltakernes arbeidshverdag.

Dagen begynner med høyskolelektor Gry Espedal, som skal snakke om «Anerkjennende kommunikasjon». HR-direktør Jan Inge Pettersen ved Ahus følger opp med «Hvordan forme og utvikle HR-rollen».

Erfaringsutveksling
NHH-forsker Monica Rydland snakker om «Mellomlederens rolle i endringsprosesser», mens relasjonsterapeut og komiker Dora Thorhallsdottir har gitt sin del den megetsigende tittelen «God stemning».

– Journalist Styrk Fjærtoft, kjent fra Norge Rundt, Dagsrevyen og utallige debattprogrammer på NRK, loser oss gjennom dagen som konferansier. Der vil bli tapas. Og først og fremst anledning til å utveksle erfaringer med dyktige ledere og HR-medarbeidere fra kommunens virksomheter, lokker Heimdal.

Det faglige programmet avsluttes med paneldebatt.

Se også:
Gratis penger, moderat interesse (13.2.2017)