– Ingen selvledelse uten ledelse

Alle ledere i Oslo kommune er hjertelig velkommen til fagdag om tillitsbasert ledelse torsdag 19. januar 2017. – Vi har rekordstor påmelding, men plass til flere, sier Liv Stien Ulvmoen i HR-konsern.

Informasjon og påmelding

Byrådet i Oslo har for lengst talt: Vi skal styre, styres og tilrettelegge tjenester på en ny måte. Stikkordet er, som de fleste har fått med seg, tillit. Oslo kommune ønsker å bevege seg vekk fra en styringsmodell hvor man bestiller, måler, veier og orger altfor mye når man tilbyr og leverer tjenester, til heller å orientere seg mot behov og ønsket utvikling.

Gjensidighet gir effektivitet
Til det trengs en mer dynamisk og fleksibel ledelsesform. Kanskje også en endret organisasjonskultur? En som er preget av – ja, nettopp.

– Vi arrangerer denne fagdagen for å bidra til en konkretisering av tillitsbasert ledelse. Hva det innebærer for den enkelte leder på den enkeltes arbeidsplass. Alle forstår at en organisasjon som Oslo kommune ikke kan slutte med kontroll. Spørsmålet er hvordan vi kan omstille oss til en mer hensiktsmessig og effektiv styring, sier Liv Stien Ulvmoen i HR-konsern.


LEDENDE LEDERE.
Det mangler ikke på engasjerte medarbeidere i Oslo kommune, og godt er det. Men viktigere enn å jobbe hardt, er å jobbe riktig. – Derfor trengs det fortsatt aktive og styrende ledere, sier Liv Stien Ulvmoen og Birgit Aakre i HR-konsern.

Medarbeidersamtalen som kontrakt
Utgangspunktet for tillitsbasert ledelse er nemlig at medarbeidere, så vel som innbyggere, har et grunnleggende ønske om å mestre og bidra til fellesskapet. Dermed blir ledelsesutfordringen å skape de nødvendige forutsetningene for at de kan lykkes i dette, å bidra til å utløse energi og engasjement i felles retning.

– Jeg vil mene at nøkkelen til et tillitsbasert leder/medarbeider-forhold er medarbeidersamtalen. Ved å avklare oppgaver, mål og forventninger så tydelig som mulig, får begge parter anledning til å gjøre en felles forpliktelse. Målene trenger ikke å handle utelukkende om organisasjonens resultater, men kan også handle om relasjoner, sier Anders Raastrup Kristensen, som skal innlede og styre workshopen på Sentralen i Øvre slottsgate 19. januar.

– Kan ikke levere på frihet
Kristensen er ph.d. og ekstern lektor ved Copenhagen Business School, og mener begrepet tillitsbasert ledelse ofte misforstås til å være ensbetydende med frihet. Han understreker imidlertid at lederfordringen er enda større i et regime preget av tillit.

– Med utgangspunkt i kontrakten fra medarbeidersamtalen, som igjen har utgangspunkt i organisasjonens mål og strategiske retning, skal en god leder veilede medarbeideren til å nå sine egne mål, samtidig som hun eier det helhetlige ansvaret for strategiledelsen. En god leder innser at man ikke kan levere på frihet, men på forventninger, sier Kristensen.

– Vi trenger aktive ledere som er i kontinuerlig dialog med sine medarbeidere. Også selvledende medarbeidere trenger bekreftelse på at de arbeider i riktig retning. Da er det viktig at lederne bruker IKT og systemstøtte på en måte som fremmer medarbeiderens motivasjon og den gjensidige kontrakten fra medarbeidersamtalen, sier Kristensen.

Informasjon og påmelding