Intern Lean-utvikling

Til Lean-forum 24. mai kommer Torbjørn Moen og Ingvild Sundby fra digitaliseringsseksjonen i FIN for å diskutere hvordan brukerreisemetodikk kan heve analysearbeidet i virksomhetenes prosessforbedring.

Det finnes rundt 250 sertifiserte Lean-navigatører i Oslo kommune. 24. mai møtes de til sitt faste Lean-forum, denne gang med faglig påfyll innenfra. Torbjørn Moen og Ingvild Sundby kommer fra Seksjon for digitalisering i Byrådsavdeling for finans for å diskutere potensialet i å forene tjenestedesign og verdistrømsanalyse.

– Dette er en seanse jeg gleder meg veldig til, jeg er sikker på at kommunens Lean-eksperter og vi i Digitaliseringsseksjonen har mye å lære hverandre. Kundeperspektivet og måten vi angriper en problemstilling på har mye til felles. Jeg ser for meg en samtale som er like mye preget av dialog som foredrag, sier Ingvild Sundby fra Seksjon for digitalisering i Byrådsavdeling for finans.

moen_sundby_lean-forum_839
SE, DE TAVLER! Også Seksjon for digitalisering benytter tavle og post it-lapper for å holde orden på de gode ideene. Er det flere likheter mellom Lean og tjenestedesign, mon tro?

Innbyggerorientering i særklasse
Digitaliseringsseksjonen har ansvaret for utviklingen av kommunens elektroniske tjenester og selvbetjeningsløsninger, som byggesaksarkiv, skjenkebevillingssøknad og søknad om barnehageplass.

– Oslo kommune utmerker seg i nasjonal sammenheng gjennom vedtaket om at det skal benyttes brukerreisemetodikk ved utvikling av digitale tjenester. Altså at innbyggerens behov gis forrang for sedvane eller interne rutiner. Dette perspektivet finner vi igjen i Leans verdistrømsanalyse, samtidig som digitalt tjenestedesign og prosessforbedring tradisjonelt retter seg mot ulike ting, sier kollega Torbjørn Moen.

Lære av hverandre
De to ser for seg at Lean-publikummet kommer til å kjenne seg igjen i budskapet om Oslo kommunes tjenestedesign og hvordan digitaliseringsseksjonen jobber med brukerreiser.

– Enten man skal utvikle digitaltjenester eller forbedre internrutiner: Målet er å kvitte seg med sløsing, realisere gevinster og skape mer tilfredse innbyggere. Men ingen metodikk er perfekt, og det blir spennende å se hva vi kan lære hverandre, sier Moen.

Se også:
•    Leanet arbeidsmiljøet; deler kunnskapen (21.1.2016)
•    Lean i alle leire (4.12.2015)
•    Forbedre, dag for dag (27.10.2015)
•    Fra 64 permer til én (30.10.2015)
•    Bli med og leane kommunen (31.8.2015)
•    Tavlemesteren (24.8.2015)