Innkjøpere må forplikte seg til bærekraftmål

– Oslo skal være et forbilde for byer over hele verden når det gjelder bærekraftig produksjon og forbruk, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Av Svein Jørgen Kjenner Johansen

Johansen deltok på FNs klimatoppmøte i Paris forrige uke, der han var med på overleveringen av et klimaopprop fra 1000 byer som forplikter seg til å bruke 100 prosent fornybar energi innen 2050.

– Vi har også målsetning om å redusere klimagassutslippene med 50 prosent sammenliknet med 1990-nivå innen 2020, forutsatt ferdigstilling av karbonfangst på Klemetsrudanlegget, sier han.

byradsleder_iclei_844
OSLO I FRONT. – Vi skal vise byer verden over at anskaffelser kan benyttes som et strategisk verktøy for å sette fart på overgangen til et mer bærekraftig samfunn, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Etablerer nytt måleregime
Fra byrådserklæringen kjenner vi formuleringen om at Oslo skal bli Europas miljøhovedstad, og sentrum innenfor Ring 1 skal gjøres bilfri. Kommunens bilflåte ligger allerede godt an i omleggingen til utslippsfri drift. Hvordan kan kommunens innkjøp og anskaffelser for øvrig bidra til at målene i byrådserklæringen oppnås?

– Dette blir en spennende utfordring for oss fremover. Vi må etablere et nytt regime, med delmål og kvantifiserbare indikatorer, for å skyve kommunens innkjøp i riktig retning. Dette har også sammenheng med nye myndighetskrav for måling og rapportering, sier fagansvarlig for samfunnsansvar Katja Khardikova i Konserninnkjøp.

Etablerer faglig nettverk
Tidligere i høst ble det klart at Oslo er én av ti ledende byer i ICLEI-nettverket. Disse har forpliktet seg til å ta en frontposisjon i overgangen til bærekraftig forbruk og produksjon gjennom bærekraftige og innovative anskaffelser.

– Statusen som en ledende by er en forpliktelse, og vi må snu hver stein for å bli enige om de beste og mest effektive tiltakene for å fylle den og nå byrådserklæringens miljømål. Konserninnkjøp foreslår derfor å etablere et faglig nettverk blant innkjøperne i alle kommunens virksomheter. Sammen skal vi finne frem til gode måter å følge opp miljøansvar i kommunens anskaffelser, sier Khardikova.

Ansetter fagkonsulent for bærekraftig forbruk
Konserninnkjøp utlyste nylig en ny stilling som fagkonsulent for bærekraftig forbruk, en stilling med ansvar for kommunens satsing på rettferdig handel, økologisk mat og det øvrige arbeidet med samfunnsansvarlige anskaffelser i Oslo kommune.

– Uansett hvordan du ser på det, står Oslo foran store endringer den nærmeste tiden. Både byrådserklæringen og ICLEI-forpliktelsen representerer store løft med hensyn til hvordan vi forvalter byen vår og hvordan vi gjør innkjøp. Som byrådslederen sier: Klimaproblemet er ikke noe som kan løses av noen andre til en annen tid, vi må løse det her og nå, sier Khardikova.